Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aage Iversen Invest AS
Juridisk navn:  Aage Iversen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91790800
Postboks 1060 Terminalveien 10 Fax:
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 989119222
Aksjekapital: 584.000 NOK
Etableringsdato: 12/6/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.21%
Egenkapital  
  
-22.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -49.000 22.915.000 0 458.000 -219.000
Egenkapital: 11.001.000 14.115.000 1.399.000 1.399.000 962.000
Regnskap for  Aage Iversen Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -73.000 -27.000 -22.000 -33.000 -34.000
Driftsresultat -73.000 -27.000 -22.000 -33.000 -34.000
Finansinntekter 32.000 22.943.000 25.000 500.000 106.000
Finanskostnader -8.000 0 -3.000 -9.000 -274.000
Finans 24.000 22.943.000 22.000 491.000 -168.000
Resultat før skatt -49.000 22.915.000 0 458.000 -219.000
Skattekostnad 0 0 0 -21.000 0
Årsresultat -49.000 22.915.000 0 438.000 -219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.759.000 2.956.000 3.709.000 2.525.000 3.129.000
Sum omløpsmidler 6.742.000 16.903.000 27.000 503.000 107.000
Sum eiendeler 13.501.000 19.859.000 3.736.000 3.028.000 3.236.000
Sum opptjent egenkapital 10.373.000 13.486.000 771.000 771.000 333.000
Sum egenkapital 11.001.000 14.115.000 1.399.000 1.399.000 962.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.000 152.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 2.500.000 5.744.000 2.328.000 1.477.000 1.972.000
Sum gjeld og egenkapital 13.501.000 19.858.000 3.736.000 3.028.000 3.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -27.000 -22.000 -33.000 -34.000
Driftskostnader -73.000 -27.000 -22.000 -33.000 -34.000
Driftsresultat -73.000 -27.000 -22.000 -33.000 -34.000
Finansinntekter 32.000 22.943.000 25.000 500.000 106.000
Finanskostnader -8.000 0 -3.000 -9.000 -274.000
Finans 24.000 22.943.000 22.000 491.000 -168.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.065.000 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 22.915.000 0 438.000 -219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.759.000 2.956.000 3.709.000 2.525.000 3.129.000
Sum anleggsmidler 6.759.000 2.956.000 3.709.000 2.525.000 3.129.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 82.000 2.492.000 25.000 500.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.660.000 14.411.000 2.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 6.742.000 16.903.000 27.000 503.000 107.000
Sum eiendeler 13.501.000 19.859.000 3.736.000 3.028.000 3.236.000
Sum opptjent egenkapital 10.373.000 13.486.000 771.000 771.000 333.000
Sum egenkapital 11.001.000 14.115.000 1.399.000 1.399.000 962.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.000 152.000 302.000
Leverandørgjeld 19.000 11.000 15.000 9.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.065.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.481.000 5.734.000 2.312.000 1.468.000 1.963.000
Sum kortsiktig gjeld 2.500.000 5.744.000 2.328.000 1.477.000 1.972.000
Sum gjeld og egenkapital 13.501.000 19.858.000 3.736.000 3.028.000 3.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.242.000 11.159.000 -2.301.000 -974.000 -1.865.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.9 0 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.9 0 0.4 0.1
Soliditet 81.5 71.1 37.4 46.2 29.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -9.1 -7.3 51.9 0.3
Gjeldsgrad 0.2 0.4 1.7 1.2 2.4
Total kapitalrentabilitet -0.3 115.4 0.1 15.4 2.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex