Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aage Holm
Juridisk navn:  Aage Holm
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90737199
Postboks 186 Briskåsen 9 Fax: 33475834
3201 Sandefjord 3226 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 962483364
Aksjekapital: -.177.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
11.91%
Resultat  
  
17.45%
Egenkapital  
  
-15.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 968.000 865.000 927.000 1.000.000 770.000
Resultat: 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Egenkapital: -204.000 -177.000 -232.000 -209.000 -141.000
Regnskap for  Aage Holm
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 968.000 865.000 927.000 1.000.000 770.000
Driftskostnader -194.000 -206.000 -217.000 -214.000 -275.000
Driftsresultat 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 0 0 1.000 0
Sum eiendeler 1.000 0 0 1.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -141.000
Sum egenkapital -204.000 -177.000 -232.000 -209.000 -141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 205.000 177.000 232.000 210.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 1.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 968.000 865.000 927.000 1.000.000 770.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 968.000 865.000 927.000 1.000.000 770.000
Varekostnad -108.000 -115.000 -115.000 -113.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -91.000 -102.000 -101.000 -275.000
Driftskostnader -194.000 -206.000 -217.000 -214.000 -275.000
Driftsresultat 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 774.000 659.000 710.000 786.000 495.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 1.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 0 0 1.000 0
Sum eiendeler 1.000 0 0 1.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -141.000
Sum egenkapital -204.000 -177.000 -232.000 -209.000 -141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 176.000 191.000 209.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 41.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 205.000 177.000 232.000 210.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 1.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -204.000 -177.000 -232.000 -209.000 -141.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -20900.0
Resultatgrad 8 76.2 76.6 78.6 64.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 7 78600.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex