Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aage Figenschou AS
Juridisk navn:  Aage Figenschou AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24116390
Thorleif Haugs Vei 1 Thorleif Haugs Vei 1 Fax: 23100729
0791 Oslo 791 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930231541
Aksjekapital: 5.100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1917 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ecit Verdipapir As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.05%
Resultat  
  
22.04%
Egenkapital  
  
-14.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.500.000 1.900.000 2.555.000 1.756.000 0
Resultat: -1.079.000 -1.384.000 1.419.000 -324.000 -194.000
Egenkapital: 6.227.000 7.243.000 8.146.000 7.094.000 11.858.000
Regnskap for  Aage Figenschou AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.500.000 1.900.000 2.555.000 1.756.000 0
Driftskostnader -1.176.000 -1.173.000 -1.233.000 -1.305.000 -1.172.000
Driftsresultat 324.000 728.000 1.322.000 450.000 -1.172.000
Finansinntekter -512.000 -60.000 891.000 -74.000 1.736.000
Finanskostnader -890.000 -2.051.000 -794.000 -700.000 -758.000
Finans -1.402.000 -2.111.000 97.000 -774.000 978.000
Resultat før skatt -1.079.000 -1.384.000 1.419.000 -324.000 -194.000
Skattekostnad 63.000 482.000 -368.000 -489.000 391.000
Årsresultat -1.016.000 -902.000 1.051.000 -814.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.998.000 6.194.000 5.622.000 7.878.000 6.198.000
Sum omløpsmidler 3.470.000 4.176.000 5.990.000 3.255.000 6.775.000
Sum eiendeler 9.468.000 10.370.000 11.612.000 11.133.000 12.973.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 2.143.000 3.046.000 1.994.000 6.808.000
Sum egenkapital 6.227.000 7.243.000 8.146.000 7.094.000 11.858.000
Sum langsiktig gjeld 219.000 311.000 626.000 783.000 563.000
Sum kortsiktig gjeld 3.021.000 2.816.000 2.840.000 3.257.000 552.000
Sum gjeld og egenkapital 9.467.000 10.370.000 11.612.000 11.134.000 12.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.500.000 1.900.000 2.555.000 1.756.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.500.000 1.900.000 2.555.000 1.756.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -731.000 -730.000 -769.000 -761.000 -766.000
Avskrivning -39.000 -49.000 -61.000 -76.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -406.000 -394.000 -403.000 -468.000 -406.000
Driftskostnader -1.176.000 -1.173.000 -1.233.000 -1.305.000 -1.172.000
Driftsresultat 324.000 728.000 1.322.000 450.000 -1.172.000
Finansinntekter -512.000 -60.000 891.000 -74.000 1.736.000
Finanskostnader -890.000 -2.051.000 -794.000 -700.000 -758.000
Finans -1.402.000 -2.111.000 97.000 -774.000 978.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.016.000 -902.000 1.051.000 -814.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 480.000 395.000 0 178.000 667.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 166.000 205.000 253.000 314.000 10.000
Sum varige driftsmidler 166.000 205.000 253.000 314.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.352.000 5.594.000 5.369.000 7.387.000 5.521.000
Sum anleggsmidler 5.998.000 6.194.000 5.622.000 7.878.000 6.198.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 222.000 1.182.000 2.095.000 369.000 1.583.000
Sum investeringer 2.646.000 2.273.000 3.241.000 2.664.000 3.583.000
Kasse, bank 603.000 721.000 655.000 222.000 1.609.000
Sum omløpsmidler 3.470.000 4.176.000 5.990.000 3.255.000 6.775.000
Sum eiendeler 9.468.000 10.370.000 11.612.000 11.133.000 12.973.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 2.143.000 3.046.000 1.994.000 6.808.000
Sum egenkapital 6.227.000 7.243.000 8.146.000 7.094.000 11.858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 190.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 219.000 311.000 626.000 783.000 563.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 23.000 104.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 137.000 108.000 61.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.932.000 2.576.000 2.732.000 3.196.000 484.000
Sum kortsiktig gjeld 3.021.000 2.816.000 2.840.000 3.257.000 552.000
Sum gjeld og egenkapital 9.467.000 10.370.000 11.612.000 11.134.000 12.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 449.000 1.360.000 3.150.000 -2.000 6.223.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 2.1 1.0 12.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 2.1 1.0 12.3
Soliditet 65.8 69.8 70.2 63.7 91.4
Resultatgrad 21.6 38.3 51.7 25.6
Rentedekningsgrad 0.4 0.4 1.7 0.5 0.7
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.4 19.1 3.4 4.3
Signatur
20.05.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex