Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aage Brekke AS
Juridisk navn:  Aage Brekke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37022595
Harvelandveien 5 Harvelandveien 5 Fax:
4849 Arendal 4849 Arendal
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Arendal
Org.nr: 910802771
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skatt Og Regnskapsrådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.04%
Resultat  
  
-93.45%
Egenkapital  
  
12.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 158.000 208.000 397.000 585.000 648.000
Resultat: 319.000 4.868.000 -366.000 115.000 116.000
Egenkapital: 3.116.000 2.769.000 -271.000 1.616.000 1.949.000
Regnskap for  Aage Brekke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 158.000 208.000 397.000 585.000 648.000
Driftskostnader -310.000 -406.000 -366.000 -453.000 -519.000
Driftsresultat -152.000 -198.000 32.000 132.000 129.000
Finansinntekter 577.000 5.259.000 -369.000 85.000 130.000
Finanskostnader -105.000 -193.000 -29.000 -102.000 -143.000
Finans 472.000 5.066.000 -398.000 -17.000 -13.000
Resultat før skatt 319.000 4.868.000 -366.000 115.000 116.000
Skattekostnad 28.000 37.000 -21.000 -38.000 -32.000
Årsresultat 348.000 4.904.000 -386.000 76.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.287.000 1.504.000 1.316.000 3.305.000 3.701.000
Sum omløpsmidler 2.183.000 3.519.000 5.132.000 158.000 410.000
Sum eiendeler 3.470.000 5.023.000 6.448.000 3.463.000 4.111.000
Sum opptjent egenkapital 3.016.000 2.669.000 -371.000 1.516.000 1.849.000
Sum egenkapital 3.116.000 2.769.000 -271.000 1.616.000 1.949.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 84.000 1.477.000 1.819.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 2.254.000 6.636.000 370.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 3.470.000 5.023.000 6.449.000 3.463.000 4.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 17.000 88.000 96.000 145.000
Andre inntekter 148.000 191.000 310.000 489.000 502.000
Driftsinntekter 158.000 208.000 397.000 585.000 648.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -190.000 -218.000 -88.000 -55.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -159.000 -228.000 -327.000 -313.000
Driftskostnader -310.000 -406.000 -366.000 -453.000 -519.000
Driftsresultat -152.000 -198.000 32.000 132.000 129.000
Finansinntekter 577.000 5.259.000 -369.000 85.000 130.000
Finanskostnader -105.000 -193.000 -29.000 -102.000 -143.000
Finans 472.000 5.066.000 -398.000 -17.000 -13.000
Konsernbidrag -348.000 -3.039.000 386.000 174.000 146.000
Utbytte 0 -1.865.000 0 -250.000 -230.000
Årsresultat 348.000 4.904.000 -386.000 76.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 86.000 58.000 21.000 17.000 11.000
Fast eiendom 440.000 587.000 82.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 106.000 0 0
Driftsløsøre 15.000 58.000 78.000 133.000 188.000
Sum varige driftsmidler 455.000 645.000 266.000 133.000 188.000
Sum finansielle anleggsmidler 746.000 801.000 1.029.000 3.155.000 3.502.000
Sum anleggsmidler 1.287.000 1.504.000 1.316.000 3.305.000 3.701.000
Varebeholdning 2.000 2.000 31.000 109.000 94.000
Kundefordringer 906.000 861.000 580.000 0 0
Andre fordringer 17.000 1.174.000 31.000 7.000 245.000
Sum investeringer 521.000 521.000 3.796.000 38.000 38.000
Kasse, bank 738.000 962.000 696.000 3.000 33.000
Sum omløpsmidler 2.183.000 3.519.000 5.132.000 158.000 410.000
Sum eiendeler 3.470.000 5.023.000 6.448.000 3.463.000 4.111.000
Sum opptjent egenkapital 3.016.000 2.669.000 -371.000 1.516.000 1.849.000
Sum egenkapital 3.116.000 2.769.000 -271.000 1.616.000 1.949.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 6.633.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 84.000 1.477.000 1.819.000
Leverandørgjeld 1.000 0 3.000 64.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 0 44.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000 3.000
Utbytte 0 -1.865.000 0 -250.000 -230.000
Annen kortsiktig gjeld 353.000 389.000 0 10.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 2.254.000 6.636.000 370.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 3.470.000 5.023.000 6.449.000 3.463.000 4.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.829.000 1.265.000 -1.504.000 -212.000 67.000
Likviditetsgrad 1 6.2 1.6 0.8 0.4 1.2
Likviditetsgrad 2 6.2 1.6 0.8 0.2 1.0
Soliditet 89.8 55.1 -4.2 46.7 47.4
Resultatgrad -96.2 -95.2 8.1 22.6 19.9
Rentedekningsgrad -1.4 1.1 2.1 1.8
Gjeldsgrad 0.1 0.8 -24.8 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 12.2 100.8 -5.2 6.3 6.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex