Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A. Idsøe Holding AS
Juridisk navn:  A. Idsøe Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51893505
Verksgata 3 Verksg 3/5 Fax: 51890470
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 912943194
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 8/5/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Forus Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-52.14%
Egenkapital  
  
180.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.824.000 5.901.000 5.635.000 4.298.000 5.771.000
Egenkapital: 61.680.000 22.017.000 18.608.000 20.014.000 16.878.000
Regnskap for  A. Idsøe Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -164.000 -126.000 -173.000 -149.000 -113.000
Driftsresultat -164.000 -126.000 -173.000 -149.000 -113.000
Finansinntekter 2.991.000 6.228.000 6.432.000 5.227.000 7.080.000
Finanskostnader -3.000 -201.000 -624.000 -779.000 -1.195.000
Finans 2.988.000 6.027.000 5.808.000 4.448.000 5.885.000
Resultat før skatt 2.824.000 5.901.000 5.635.000 4.298.000 5.771.000
Skattekostnad -661.000 -1.418.000 -1.409.000 -1.163.000 -1.558.000
Årsresultat 2.164.000 4.483.000 4.226.000 3.136.000 4.213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.538.000 63.038.000 27.911.000 30.427.000 35.497.000
Sum omløpsmidler 5.784.000 9.739.000 38.547.000 9.065.000 9.632.000
Sum eiendeler 72.322.000 72.777.000 66.458.000 39.492.000 45.129.000
Sum opptjent egenkapital 23.093.000 20.929.000 17.540.000 13.314.000 10.178.000
Sum egenkapital 61.680.000 22.017.000 18.608.000 20.014.000 16.878.000
Sum langsiktig gjeld 626.000 38.126.000 46.422.000 18.020.000 26.252.000
Sum kortsiktig gjeld 10.016.000 12.634.000 1.428.000 1.458.000 1.999.000
Sum gjeld og egenkapital 72.323.000 72.777.000 66.458.000 39.492.000 45.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -126.000 -173.000 -149.000 -113.000
Driftskostnader -164.000 -126.000 -173.000 -149.000 -113.000
Driftsresultat -164.000 -126.000 -173.000 -149.000 -113.000
Finansinntekter 2.991.000 6.228.000 6.432.000 5.227.000 7.080.000
Finanskostnader -3.000 -201.000 -624.000 -779.000 -1.195.000
Finans 2.988.000 6.027.000 5.808.000 4.448.000 5.885.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.094.000 0 0 -300.000
Årsresultat 2.164.000 4.483.000 4.226.000 3.136.000 4.213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 66.538.000 63.038.000 27.911.000 30.427.000 35.497.000
Sum anleggsmidler 66.538.000 63.038.000 27.911.000 30.427.000 35.497.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 145.000 50.000 53.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.296.000 2.914.000 24.527.000 3.000 5.000
Sum omløpsmidler 5.784.000 9.739.000 38.547.000 9.065.000 9.632.000
Sum eiendeler 72.322.000 72.777.000 66.458.000 39.492.000 45.129.000
Sum opptjent egenkapital 23.093.000 20.929.000 17.540.000 13.314.000 10.178.000
Sum egenkapital 61.680.000 22.017.000 18.608.000 20.014.000 16.878.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.266.000 10.107.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 626.000 38.126.000 46.422.000 18.020.000 26.252.000
Leverandørgjeld 7.000 72.000 0 93.000 0
Betalbar skatt 661.000 1.418.000 1.409.000 1.163.000 1.558.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.094.000 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 82.000 1.037.000 20.000 202.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 10.016.000 12.634.000 1.428.000 1.458.000 1.999.000
Sum gjeld og egenkapital 72.323.000 72.777.000 66.458.000 39.492.000 45.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.232.000 -2.895.000 37.119.000 7.607.000 7.633.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 2 6.2 4.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 2 6.3 4.9
Soliditet 85.3 30.3 2 50.7 37.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -54.7 -0.6 -0.3 6.5 5.8
Gjeldsgrad 0.2 2.3 2.6 1.0 1.7
Total kapitalrentabilitet 3.9 8.4 9.4 12.9 15.4
Signatur
20.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HELLIESEN AGNES KRISTINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex