Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A Nilsson & Co AS
Juridisk navn:  A Nilsson & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22075700
Berghagan Nord Håndverksveien 31 Berghagan Nord Håndverksveien 31 Fax: 22075701
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 914653177
Aksjekapital: 113.600 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 5/19/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Stein Bye Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.86%
Resultat  
  
13.7%
Egenkapital  
  
-0.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 106.348.000 78.857.000 85.391.000 79.164.000 80.034.000
Resultat: 3.603.000 3.169.000 4.296.000 3.036.000 2.846.000
Egenkapital: 11.828.000 11.905.000 12.459.000 12.220.000 10.004.000
Regnskap for  A Nilsson & Co AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 106.348.000 78.857.000 85.391.000 79.164.000 80.034.000
Driftskostnader -102.773.000 -75.701.000 -81.079.000 -76.176.000 -77.194.000
Driftsresultat 3.575.000 3.155.000 4.313.000 2.988.000 2.840.000
Finansinntekter 36.000 23.000 25.000 57.000 23.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -42.000 -9.000 -16.000
Finans 27.000 14.000 -17.000 48.000 7.000
Resultat før skatt 3.603.000 3.169.000 4.296.000 3.036.000 2.846.000
Skattekostnad -839.000 -770.000 -1.103.000 -820.000 -771.000
Årsresultat 2.763.000 2.399.000 3.193.000 2.217.000 2.075.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.184.000 2.433.000 2.660.000 2.343.000 1.707.000
Sum omløpsmidler 20.689.000 15.574.000 17.010.000 17.974.000 16.171.000
Sum eiendeler 22.873.000 18.007.000 19.670.000 20.317.000 17.878.000
Sum opptjent egenkapital 11.715.000 11.791.000 12.346.000 12.107.000 9.890.000
Sum egenkapital 11.828.000 11.905.000 12.459.000 12.220.000 10.004.000
Sum langsiktig gjeld 59.000 52.000 25.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.985.000 6.050.000 7.186.000 8.097.000 7.875.000
Sum gjeld og egenkapital 22.873.000 18.007.000 19.671.000 20.318.000 17.879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.348.000 78.857.000 85.391.000 79.143.000 80.009.000
Andre inntekter 0 0 0 21.000 25.000
Driftsinntekter 106.348.000 78.857.000 85.391.000 79.164.000 80.034.000
Varekostnad -87.504.000 -60.736.000 -66.242.000 -62.812.000 -64.130.000
Lønninger -9.346.000 -8.910.000 -8.659.000 -7.585.000 -8.266.000
Avskrivning -352.000 -342.000 -322.000 -344.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.571.000 -5.713.000 -5.856.000 -5.435.000 -4.533.000
Driftskostnader -102.773.000 -75.701.000 -81.079.000 -76.176.000 -77.194.000
Driftsresultat 3.575.000 3.155.000 4.313.000 2.988.000 2.840.000
Finansinntekter 36.000 23.000 25.000 57.000 23.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -42.000 -9.000 -16.000
Finans 27.000 14.000 -17.000 48.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.704.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.763.000 2.399.000 3.193.000 2.217.000 2.075.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 15.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.857.000 2.106.000 2.333.000 2.001.000 1.280.000
Sum varige driftsmidler 1.857.000 2.106.000 2.333.000 2.001.000 1.280.000
Sum finansielle anleggsmidler 327.000 327.000 327.000 327.000 427.000
Sum anleggsmidler 2.184.000 2.433.000 2.660.000 2.343.000 1.707.000
Varebeholdning 1.702.000 302.000 339.000 342.000 386.000
Kundefordringer 8.976.000 6.454.000 7.275.000 5.034.000 5.861.000
Andre fordringer 4.850.000 4.750.000 5.747.000 4.951.000 4.863.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.161.000 4.069.000 3.649.000 7.647.000 5.062.000
Sum omløpsmidler 20.689.000 15.574.000 17.010.000 17.974.000 16.171.000
Sum eiendeler 22.873.000 18.007.000 19.670.000 20.317.000 17.878.000
Sum opptjent egenkapital 11.715.000 11.791.000 12.346.000 12.107.000 9.890.000
Sum egenkapital 11.828.000 11.905.000 12.459.000 12.220.000 10.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 52.000 25.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 59.000 52.000 25.000 0 0
Leverandørgjeld 6.668.000 3.689.000 4.553.000 4.206.000 4.220.000
Betalbar skatt 832.000 743.000 1.063.000 834.000 740.000
Skyldig offentlige avgifter 963.000 755.000 800.000 652.000 505.000
Utbytte -1.704.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 818.000 863.000 770.000 2.404.000 2.410.000
Sum kortsiktig gjeld 10.985.000 6.050.000 7.186.000 8.097.000 7.875.000
Sum gjeld og egenkapital 22.873.000 18.007.000 19.671.000 20.318.000 17.879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.704.000 9.524.000 9.824.000 9.877.000 8.296.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.6 2.4 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.7 2.5 2.3 2.2 2.1
Soliditet 51.7 66.1 63.3 60.1 56.0
Resultatgrad 3.4 4 5.1 3.8 3.5
Rentedekningsgrad 397.2 350.6 102.7 338.3 178.9
Gjeldsgrad 0.9 0.5 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 15.8 17.6 22.1 15.0 16.0
Signatur
18.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex