A Falkenberg Eftf AS
Juridisk navn:  A Falkenberg Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66778900
Billingstadsletta 30 Billingstadsletta 30 Fax: 66778901
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 911578069
Aksjekapital: 12.500.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 11/2/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Knudsen Revisjonsbyrå AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.18%
Resultat  
  
1939.91%
Egenkapital  
  
21.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 125.349.000 103.441.000 105.519.000 116.946.000 88.888.000
Resultat: 4.011.000 -218.000 3.026.000 4.510.000 -734.000
Egenkapital: 17.563.000 14.484.000 14.750.000 17.266.000 13.960.000
Regnskap for  A Falkenberg Eftf AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 125.349.000 103.441.000 105.519.000 116.946.000 88.888.000
Driftskostnader -121.387.000 -103.786.000 -104.867.000 -112.516.000 -89.823.000
Driftsresultat 3.962.000 -345.000 653.000 4.429.000 -935.000
Finansinntekter 55.000 127.000 2.379.000 82.000 207.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -6.000 -2.000 -5.000
Finans 50.000 126.000 2.373.000 80.000 202.000
Resultat før skatt 4.011.000 -218.000 3.026.000 4.510.000 -734.000
Skattekostnad -881.000 -47.000 -168.000 -1.203.000 13.000
Årsresultat 3.131.000 -265.000 2.858.000 3.306.000 -720.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.626.000 4.551.000 5.031.000 5.332.000 6.842.000
Sum omløpsmidler 33.195.000 31.016.000 40.244.000 31.043.000 30.515.000
Sum eiendeler 36.821.000 35.567.000 45.275.000 36.375.000 37.357.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.250.000 -234.000 -3.540.000
Sum egenkapital 17.563.000 14.484.000 14.750.000 17.266.000 13.960.000
Sum langsiktig gjeld 2.499.000 2.839.000 3.176.000 3.713.000 3.713.000
Sum kortsiktig gjeld 16.759.000 18.244.000 27.349.000 15.395.000 19.683.000
Sum gjeld og egenkapital 31.758.000 35.567.000 45.275.000 36.374.000 37.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 124.792.000 102.223.000 104.183.000 116.777.000 88.654.000
Andre inntekter 557.000 1.217.000 1.335.000 169.000 234.000
Driftsinntekter 125.349.000 103.441.000 105.519.000 116.946.000 88.888.000
Varekostnad -89.161.000 -73.214.000 -75.059.000 -84.310.000 -59.968.000
Lønninger -21.701.000 -20.152.000 -19.211.000 -18.744.000 -20.343.000
Avskrivning -914.000 -1.032.000 -1.103.000 -899.000 -764.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.611.000 -9.388.000 -9.494.000 -8.563.000 -8.748.000
Driftskostnader -121.387.000 -103.786.000 -104.867.000 -112.516.000 -89.823.000
Driftsresultat 3.962.000 -345.000 653.000 4.429.000 -935.000
Finansinntekter 55.000 127.000 2.379.000 82.000 207.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -6.000 -2.000 -5.000
Finans 50.000 126.000 2.373.000 80.000 202.000
Konsernbidrag -52.000 0 -375.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.131.000 -265.000 2.858.000 3.306.000 -720.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.352.000 1.652.000 1.699.000 1.673.000 2.398.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.075.000 2.551.000 3.002.000 2.704.000 3.786.000
Sum varige driftsmidler 2.075.000 2.551.000 3.002.000 2.704.000 3.786.000
Sum finansielle anleggsmidler 198.000 348.000 329.000 954.000 658.000
Sum anleggsmidler 3.626.000 4.551.000 5.031.000 5.332.000 6.842.000
Varebeholdning 11.004.000 7.149.000 9.026.000 6.101.000 6.244.000
Kundefordringer 15.025.000 12.402.000 10.892.000 9.918.000 6.727.000
Andre fordringer 2.362.000 3.881.000 4.134.000 1.738.000 6.052.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.803.000 7.583.000 16.193.000 13.285.000 11.492.000
Sum omløpsmidler 33.195.000 31.016.000 40.244.000 31.043.000 30.515.000
Sum eiendeler 36.821.000 35.567.000 45.275.000 36.375.000 37.357.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.250.000 -234.000 -3.540.000
Sum egenkapital 17.563.000 14.484.000 14.750.000 17.266.000 13.960.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.499.000 2.839.000 3.176.000 3.713.000 3.713.000
Gjeld til kredittinstitutt 52.000 0 375.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.499.000 2.839.000 3.176.000 3.713.000 3.713.000
Leverandørgjeld 4.850.000 4.227.000 7.497.000 6.483.000 7.148.000
Betalbar skatt 581.000 0 194.000 478.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.881.000 6.644.000 5.946.000 3.036.000 2.584.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.395.000 7.373.000 13.338.000 5.398.000 9.950.000
Sum kortsiktig gjeld 16.759.000 18.244.000 27.349.000 15.395.000 19.683.000
Sum gjeld og egenkapital 31.758.000 35.567.000 45.275.000 36.374.000 37.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.436.000 12.772.000 12.895.000 15.648.000 10.832.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7 1.5 2 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.1 1.6 1.3
Soliditet 47.7 40.7 32.6 47.5 37.4
Resultatgrad 3.2 -0.3 0.6 3.8 -1.1
Rentedekningsgrad 792.4 108.8 2214.5 -145.6
Gjeldsgrad 1.1 1.5 2.1 1.1 1.7
Total kapitalrentabilitet 10.9 -0.6 6.7 12.4 -1.9
Signatur
05.06.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA I FELLESSKAP
ILDAL ERIK ANDREAS
PROKURA I FELLESSKAP
STAM ANDERS
PROKURA I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex