Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
6. Sans Travel As
Juridisk navn:  6. Sans Travel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22599460
Postboks 1322 Vika Munkedamsveien 15 Fax: 22599461
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 964703469
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/14/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1070.4%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.410.000 804.000 932.000 2.282.000 5.592.000
Resultat: 0 -1.043.000 -106.000 -268.000 -192.000
Egenkapital: 308.000 308.000 1.361.000 1.318.000 1.306.000
Regnskap for  6. Sans Travel As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.410.000 804.000 932.000 2.282.000 5.592.000
Driftskostnader -9.403.000 -1.846.000 -1.039.000 -2.554.000 -5.781.000
Driftsresultat 8.000 -1.042.000 -107.000 -272.000 -189.000
Finansinntekter 12.000 0 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -19.000 -1.000 -1.000 0 -5.000
Finans -7.000 -1.000 1.000 3.000 -3.000
Resultat før skatt 0 -1.043.000 -106.000 -268.000 -192.000
Skattekostnad 0 234.000 25.000 66.000 39.000
Årsresultat 0 -809.000 -81.000 -202.000 -152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 329.000 131.000 768.000 33.000 39.000
Sum omløpsmidler 4.056.000 1.284.000 745.000 1.594.000 1.787.000
Sum eiendeler 4.385.000 1.415.000 1.513.000 1.627.000 1.826.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 8.000 293.000 374.000 577.000
Sum egenkapital 308.000 308.000 1.361.000 1.318.000 1.306.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.077.000 1.107.000 152.000 310.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 4.385.000 1.415.000 1.513.000 1.627.000 1.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.410.000 804.000 932.000 2.282.000 5.592.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.410.000 804.000 932.000 2.282.000 5.592.000
Varekostnad -7.156.000 -613.000 -929.000 -2.170.000 -4.872.000
Lønninger -1.758.000 -950.000 -30.000 -67.000 -625.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -489.000 -283.000 -80.000 -317.000 -284.000
Driftskostnader -9.403.000 -1.846.000 -1.039.000 -2.554.000 -5.781.000
Driftsresultat 8.000 -1.042.000 -107.000 -272.000 -189.000
Finansinntekter 12.000 0 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -19.000 -1.000 -1.000 0 -5.000
Finans -7.000 -1.000 1.000 3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -809.000 -81.000 -202.000 -152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 131.000 131.000 18.000 33.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 197.000 0 750.000 0 0
Sum anleggsmidler 329.000 131.000 768.000 33.000 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.472.000 274.000 337.000 386.000 867.000
Andre fordringer 1.982.000 56.000 71.000 86.000 157.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 602.000 427.000 173.000 363.000 27.000
Sum omløpsmidler 4.056.000 1.284.000 745.000 1.594.000 1.787.000
Sum eiendeler 4.385.000 1.415.000 1.513.000 1.627.000 1.826.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 8.000 293.000 374.000 577.000
Sum egenkapital 308.000 308.000 1.361.000 1.318.000 1.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 980.000 78.000 98.000 137.000 108.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 110.000 12.000 31.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.982.000 920.000 42.000 142.000 368.000
Sum kortsiktig gjeld 4.077.000 1.107.000 152.000 310.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 4.385.000 1.415.000 1.513.000 1.627.000 1.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 177.000 593.000 1.284.000 1.268.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 4.9 5.1 3.4
Likviditetsgrad 2 1 1.2 4.9 5.1 3.5
Soliditet 7 21.8 9 8 71.6
Resultatgrad 0.1 -129.6 -11.5 -11.9 -3.4
Rentedekningsgrad 0.4 - -37.4
Gjeldsgrad 13.2 3.6 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.5 -73.6 -6.9 -16.5 -10.2
Signatur
11.12.2020
STYRETS LEDER.
Prokurister
11.12.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex