Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øya Videregående Skole
Juridisk navn:  Øya Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72875100
Kvålsvegen 133 Kvålsvegen 133 Fax: 72875101
7228 Kvål 7228 Kvål
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Melhus
Org.nr: 989137913
Aksjekapital: 11.957.000 NOK
Antall ansatte: 290
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.21%
Resultat  
  
236.79%
Egenkapital  
  
12.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 65.165.000 62.534.000 55.728.000 44.500.000 39.953.000
Resultat: 1.721.000 511.000 690.000 248.000 624.000
Egenkapital: 15.847.000 14.126.000 13.615.000 12.205.000 11.957.000
Regnskap for  Øya Videregående Skole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 65.165.000 62.534.000 55.728.000 44.500.000 39.953.000
Driftskostnader -62.276.000 -60.742.000 -53.976.000 -43.069.000 -38.412.000
Driftsresultat 2.889.000 1.792.000 1.753.000 1.431.000 1.540.000
Finansinntekter 35.000 19.000 26.000 32.000 40.000
Finanskostnader -1.203.000 -1.300.000 -1.090.000 -1.215.000 -955.000
Finans -1.168.000 -1.281.000 -1.064.000 -1.183.000 -915.000
Resultat før skatt 1.721.000 511.000 690.000 248.000 624.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.721.000 511.000 1.410.000 248.000 624.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.431.000 61.274.000 55.924.000 55.573.000 48.322.000
Sum omløpsmidler 7.893.000 3.811.000 3.204.000 2.523.000 3.859.000
Sum eiendeler 67.324.000 65.085.000 59.128.000 58.096.000 52.181.000
Sum opptjent egenkapital 15.847.000 14.126.000 13.615.000 12.205.000 0
Sum egenkapital 15.847.000 14.126.000 13.615.000 12.205.000 11.957.000
Sum langsiktig gjeld 42.229.000 42.682.000 37.700.000 36.783.000 32.337.000
Sum kortsiktig gjeld 9.249.000 8.277.000 7.813.000 9.107.000 7.886.000
Sum gjeld og egenkapital 67.325.000 65.085.000 59.128.000 58.095.000 52.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.010.000 46.935.000 41.102.000 2.223.000 29.792.000
Andre inntekter 16.154.000 15.599.000 14.626.000 42.277.000 10.161.000
Driftsinntekter 65.165.000 62.534.000 55.728.000 44.500.000 39.953.000
Varekostnad -4.323.000 -4.334.000 -4.130.000 -3.620.000 -3.810.000
Lønninger -37.135.000 -34.838.000 -30.888.000 -25.468.000 -22.357.000
Avskrivning -5.134.000 -4.836.000 -4.583.000 -2.439.000 -2.191.000
Nedskrivning 0 -16.734.000 0 0 0
Andre driftskostnader -15.684.000 0 -14.375.000 -11.542.000 -10.054.000
Driftskostnader -62.276.000 -60.742.000 -53.976.000 -43.069.000 -38.412.000
Driftsresultat 2.889.000 1.792.000 1.753.000 1.431.000 1.540.000
Finansinntekter 35.000 19.000 26.000 32.000 40.000
Finanskostnader -1.203.000 -1.300.000 -1.090.000 -1.215.000 -955.000
Finans -1.168.000 -1.281.000 -1.064.000 -1.183.000 -915.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.721.000 511.000 1.410.000 248.000 624.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 58.626.000 60.129.000 54.831.000 54.647.000 46.796.000
Maskiner anlegg 523.000 645.000 632.000 765.000 1.282.000
Driftsløsøre 282.000 499.000 460.000 161.000 244.000
Sum varige driftsmidler 59.431.000 61.274.000 55.924.000 55.573.000 48.322.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.431.000 61.274.000 55.924.000 55.573.000 48.322.000
Varebeholdning 1.836.000 1.591.000 1.463.000 1.197.000 1.074.000
Kundefordringer 1.219.000 685.000 202.000 433.000 477.000
Andre fordringer 742.000 704.000 897.000 477.000 1.555.000
Sum investeringer 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Kasse, bank 4.078.000 813.000 624.000 398.000 735.000
Sum omløpsmidler 7.893.000 3.811.000 3.204.000 2.523.000 3.859.000
Sum eiendeler 67.324.000 65.085.000 59.128.000 58.096.000 52.181.000
Sum opptjent egenkapital 15.847.000 14.126.000 13.615.000 12.205.000 0
Sum egenkapital 15.847.000 14.126.000 13.615.000 12.205.000 11.957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 3.903.000 448.000 3.828.000 2.515.000
Sum langsiktig gjeld 42.229.000 42.682.000 37.700.000 36.783.000 32.337.000
Leverandørgjeld 2.638.000 1.969.000 2.085.000 733.000 1.550.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.331.000 2.405.000 2.163.000 1.736.000 1.601.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.277.000 0 3.116.000 2.810.000 2.221.000
Sum kortsiktig gjeld 9.249.000 8.277.000 7.813.000 9.107.000 7.886.000
Sum gjeld og egenkapital 67.325.000 65.085.000 59.128.000 58.095.000 52.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.356.000 -4.466.000 -4.609.000 -6.584.000 -4.027.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.5 0.4 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.2 0.2 0.4
Soliditet 23.5 21.7 2 21.0 22.9
Resultatgrad 4.4 2.9 3.1 3.2 3.9
Rentedekningsgrad 2.4 1.4 1.6 1.2 1.7
Gjeldsgrad 3.2 3.6 3.3 3.8 3.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 2.8 3 2.5 3.0
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex