Øvrebø Videregående Skole As
Juridisk navn:  Øvrebø Videregående Skole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38152777
Lolandsvegen 37 Lolandsvegen 37 Fax: 38152770
4715 Øvrebø 4715 Øvrebø
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 971534346
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 1/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.85%
Resultat  
  
-151.01%
Egenkapital  
  
-7.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 37.597.000 38.307.000 32.570.000 28.807.000 26.171.000
Resultat: -482.000 945.000 -59.000 -59.000 -59.000
Egenkapital: 6.021.000 6.503.000 5.558.000 5.617.000 5.676.000
Regnskap for  Øvrebø Videregående Skole As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 37.597.000 38.307.000 32.570.000 28.807.000 26.171.000
Driftskostnader -37.429.000 -36.871.000 -32.179.000 -28.444.000 -25.832.000
Driftsresultat 167.000 1.436.000 392.000 363.000 339.000
Finansinntekter 27.000 17.000 11.000 10.000 34.000
Finanskostnader -676.000 -509.000 -462.000 -432.000 -433.000
Finans -649.000 -492.000 -451.000 -422.000 -399.000
Resultat før skatt -482.000 945.000 -59.000 -59.000 -59.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -482.000 945.000 -59.000 -59.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.138.000 31.535.000 30.290.000 23.949.000 19.767.000
Sum omløpsmidler 2.762.000 3.254.000 5.344.000 1.896.000 4.245.000
Sum eiendeler 32.900.000 34.789.000 35.634.000 25.845.000 24.012.000
Sum opptjent egenkapital 5.921.000 6.403.000 5.458.000 5.517.000 5.576.000
Sum egenkapital 6.021.000 6.503.000 5.558.000 5.617.000 5.676.000
Sum langsiktig gjeld 21.240.000 22.449.000 21.932.000 14.973.000 13.756.000
Sum kortsiktig gjeld 5.639.000 5.837.000 8.145.000 5.256.000 4.580.000
Sum gjeld og egenkapital 32.900.000 34.789.000 35.635.000 25.846.000 24.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.597.000 38.307.000 32.084.000 28.422.000 25.795.000
Andre inntekter 0 0 485.000 385.000 376.000
Driftsinntekter 37.597.000 38.307.000 32.570.000 28.807.000 26.171.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -28.070.000 -27.261.000 -24.431.000 -21.076.000 -18.617.000
Avskrivning -1.545.000 -1.236.000 -1.145.000 -937.000 -794.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.814.000 -8.374.000 -6.603.000 -6.431.000 -6.421.000
Driftskostnader -37.429.000 -36.871.000 -32.179.000 -28.444.000 -25.832.000
Driftsresultat 167.000 1.436.000 392.000 363.000 339.000
Finansinntekter 27.000 17.000 11.000 10.000 34.000
Finanskostnader -676.000 -509.000 -462.000 -432.000 -433.000
Finans -649.000 -492.000 -451.000 -422.000 -399.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -482.000 945.000 -59.000 -59.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 29.076.000 30.094.000 28.673.000 22.228.000 18.758.000
Maskiner anlegg 1.062.000 1.441.000 527.000 332.000 210.000
Driftsløsøre 0 0 1.090.000 1.389.000 800.000
Sum varige driftsmidler 30.138.000 31.535.000 30.290.000 23.949.000 19.767.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.138.000 31.535.000 30.290.000 23.949.000 19.767.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 384.000 248.000 1.346.000 107.000 0
Andre fordringer 244.000 604.000 1.118.000 409.000 1.157.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.134.000 2.401.000 2.881.000 1.381.000 3.087.000
Sum omløpsmidler 2.762.000 3.254.000 5.344.000 1.896.000 4.245.000
Sum eiendeler 32.900.000 34.789.000 35.634.000 25.845.000 24.012.000
Sum opptjent egenkapital 5.921.000 6.403.000 5.458.000 5.517.000 5.576.000
Sum egenkapital 6.021.000 6.503.000 5.558.000 5.617.000 5.676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 39.000 10.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 21.240.000 22.449.000 21.932.000 14.973.000 13.756.000
Leverandørgjeld 1.356.000 1.434.000 2.817.000 1.166.000 1.077.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.683.000 1.895.000 1.623.000 1.504.000 1.323.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.600.000 2.507.000 3.665.000 2.576.000 2.125.000
Sum kortsiktig gjeld 5.639.000 5.837.000 8.145.000 5.256.000 4.580.000
Sum gjeld og egenkapital 32.900.000 34.789.000 35.635.000 25.846.000 24.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.877.000 -2.583.000 -2.801.000 -3.360.000 -335.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.7 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.7 0.4 1.0
Soliditet 18.3 18.7 15.6 21.7 23.6
Resultatgrad 0.4 3.7 1.2 1.3 1.3
Rentedekningsgrad 0.2 2.8 0.8 0.8 0.9
Gjeldsgrad 4.5 4.3 5.4 3.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 0.6 4.2 1.1 1.4 1.6
Signatur
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex