Øvrebø Kassefabrikk AS
Juridisk navn:  Øvrebø Kassefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38139939
Øvrebø Industriområde 15 Øvrebø Industriområde 15 Fax: 38139643
4715 Øvrebø 4715 Øvrebø
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Vennesla
Org.nr: 960545753
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/11/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Eminent Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.15%
Resultat  
  
279.12%
Egenkapital  
  
21.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.017.000 26.477.000 26.224.000 31.516.000 26.135.000
Resultat: 2.578.000 680.000 1.705.000 619.000 658.000
Egenkapital: 10.891.000 8.957.000 8.457.000 7.010.000 6.624.000
Regnskap for  Øvrebø Kassefabrikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.017.000 26.477.000 26.224.000 31.516.000 26.135.000
Driftskostnader -28.421.000 -25.824.000 -24.652.000 -30.864.000 -25.566.000
Driftsresultat 2.598.000 653.000 1.572.000 653.000 568.000
Finansinntekter 45.000 65.000 193.000 32.000 103.000
Finanskostnader -65.000 -38.000 -61.000 -67.000 -14.000
Finans -20.000 27.000 132.000 -35.000 89.000
Resultat før skatt 2.578.000 680.000 1.705.000 619.000 658.000
Skattekostnad -644.000 -180.000 -257.000 -233.000 -295.000
Årsresultat 1.934.000 500.000 1.448.000 386.000 363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 744.000 1.786.000 327.000 230.000 261.000
Sum omløpsmidler 14.961.000 11.251.000 11.754.000 12.083.000 10.873.000
Sum eiendeler 15.705.000 13.037.000 12.081.000 12.313.000 11.134.000
Sum opptjent egenkapital 9.391.000 7.457.000 6.957.000 5.510.000 5.124.000
Sum egenkapital 10.891.000 8.957.000 8.457.000 7.010.000 6.624.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.600.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.814.000 4.079.000 3.623.000 3.703.000 4.511.000
Sum gjeld og egenkapital 15.705.000 13.036.000 12.080.000 12.313.000 11.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.017.000 26.477.000 26.224.000 31.516.000 26.135.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 31.017.000 26.477.000 26.224.000 31.516.000 26.135.000
Varekostnad -20.745.000 -19.813.000 -19.000.000 -25.016.000 -19.113.000
Lønninger -4.900.000 -4.465.000 -4.148.000 -4.096.000 -3.710.000
Avskrivning -104.000 -45.000 -48.000 -55.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.672.000 -1.501.000 -1.456.000 -1.697.000 -2.676.000
Driftskostnader -28.421.000 -25.824.000 -24.652.000 -30.864.000 -25.566.000
Driftsresultat 2.598.000 653.000 1.572.000 653.000 568.000
Finansinntekter 45.000 65.000 193.000 32.000 103.000
Finanskostnader -65.000 -38.000 -61.000 -67.000 -14.000
Finans -20.000 27.000 132.000 -35.000 89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.934.000 500.000 1.448.000 386.000 363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 44.000 76.000 108.000 140.000 172.000
Driftsløsøre 381.000 150.000 26.000 41.000 41.000
Sum varige driftsmidler 425.000 226.000 134.000 181.000 213.000
Sum finansielle anleggsmidler 319.000 1.559.000 193.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 744.000 1.786.000 327.000 230.000 261.000
Varebeholdning 7.863.000 4.987.000 4.950.000 5.809.000 3.740.000
Kundefordringer 5.187.000 3.080.000 4.124.000 4.018.000 3.958.000
Andre fordringer 1.692.000 933.000 1.297.000 691.000 611.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 219.000 2.252.000 1.384.000 1.564.000 2.564.000
Sum omløpsmidler 14.961.000 11.251.000 11.754.000 12.083.000 10.873.000
Sum eiendeler 15.705.000 13.037.000 12.081.000 12.313.000 11.134.000
Sum opptjent egenkapital 9.391.000 7.457.000 6.957.000 5.510.000 5.124.000
Sum egenkapital 10.891.000 8.957.000 8.457.000 7.010.000 6.624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.622.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.600.000 0
Leverandørgjeld 1.014.000 501.000 570.000 841.000 1.461.000
Betalbar skatt 644.000 180.000 257.000 233.000 295.000
Skyldig offentlige avgifter 684.000 801.000 788.000 559.000 709.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 851.000 2.598.000 2.008.000 2.070.000 2.046.000
Sum kortsiktig gjeld 4.814.000 4.079.000 3.623.000 3.703.000 4.511.000
Sum gjeld og egenkapital 15.705.000 13.036.000 12.080.000 12.313.000 11.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.147.000 7.172.000 8.131.000 8.380.000 6.362.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.8 3.2 3.3 2.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.9 1.7 1.6
Soliditet 69.3 68.7 7 56.9 59.5
Resultatgrad 8.4 2.5 6 2.1 2.2
Rentedekningsgrad 4 17.2 25.8 10.2 47.9
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 16.8 5.5 14.6 5.6 6.0
Signatur
26.08.2011
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex