Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øvrebø Kassefabrikk AS
Juridisk navn:  Øvrebø Kassefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38139939
Øvrebø Industriområde 15 Øvrebø Industriområde 15 Fax: 38139643
4715 Øvrebø 4715 Øvrebø
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 960545753
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 3/11/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Eminent Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.73%
Resultat  
  
-22.65%
Egenkapital  
  
14.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 38.378.000 31.017.000 26.477.000 26.224.000 31.516.000
Resultat: 1.994.000 2.578.000 680.000 1.705.000 619.000
Egenkapital: 12.441.000 10.891.000 8.957.000 8.457.000 7.010.000
Regnskap for  Øvrebø Kassefabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 38.378.000 31.017.000 26.477.000 26.224.000 31.516.000
Driftskostnader -36.315.000 -28.421.000 -25.824.000 -24.652.000 -30.864.000
Driftsresultat 2.064.000 2.598.000 653.000 1.572.000 653.000
Finansinntekter 46.000 45.000 65.000 193.000 32.000
Finanskostnader -115.000 -65.000 -38.000 -61.000 -67.000
Finans -69.000 -20.000 27.000 132.000 -35.000
Resultat før skatt 1.994.000 2.578.000 680.000 1.705.000 619.000
Skattekostnad -444.000 -644.000 -180.000 -257.000 -233.000
Årsresultat 1.550.000 1.934.000 500.000 1.448.000 386.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 709.000 744.000 1.786.000 327.000 230.000
Sum omløpsmidler 16.237.000 14.961.000 11.251.000 11.754.000 12.083.000
Sum eiendeler 16.946.000 15.705.000 13.037.000 12.081.000 12.313.000
Sum opptjent egenkapital 10.941.000 9.391.000 7.457.000 6.957.000 5.510.000
Sum egenkapital 12.441.000 10.891.000 8.957.000 8.457.000 7.010.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.600.000
Sum kortsiktig gjeld 4.506.000 4.814.000 4.079.000 3.623.000 3.703.000
Sum gjeld og egenkapital 16.947.000 15.705.000 13.036.000 12.080.000 12.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.378.000 31.017.000 26.477.000 26.224.000 31.516.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 38.378.000 31.017.000 26.477.000 26.224.000 31.516.000
Varekostnad -27.201.000 -20.745.000 -19.813.000 -19.000.000 -25.016.000
Lønninger -5.612.000 -4.900.000 -4.465.000 -4.148.000 -4.096.000
Avskrivning -138.000 -104.000 -45.000 -48.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.364.000 -2.672.000 -1.501.000 -1.456.000 -1.697.000
Driftskostnader -36.315.000 -28.421.000 -25.824.000 -24.652.000 -30.864.000
Driftsresultat 2.064.000 2.598.000 653.000 1.572.000 653.000
Finansinntekter 46.000 45.000 65.000 193.000 32.000
Finanskostnader -115.000 -65.000 -38.000 -61.000 -67.000
Finans -69.000 -20.000 27.000 132.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.550.000 1.934.000 500.000 1.448.000 386.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 12.000 44.000 76.000 108.000 140.000
Driftsløsøre 378.000 381.000 150.000 26.000 41.000
Sum varige driftsmidler 390.000 425.000 226.000 134.000 181.000
Sum finansielle anleggsmidler 319.000 319.000 1.559.000 193.000 48.000
Sum anleggsmidler 709.000 744.000 1.786.000 327.000 230.000
Varebeholdning 9.353.000 7.863.000 4.987.000 4.950.000 5.809.000
Kundefordringer 5.057.000 5.187.000 3.080.000 4.124.000 4.018.000
Andre fordringer 1.579.000 1.692.000 933.000 1.297.000 691.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 248.000 219.000 2.252.000 1.384.000 1.564.000
Sum omløpsmidler 16.237.000 14.961.000 11.251.000 11.754.000 12.083.000
Sum eiendeler 16.946.000 15.705.000 13.037.000 12.081.000 12.313.000
Sum opptjent egenkapital 10.941.000 9.391.000 7.457.000 6.957.000 5.510.000
Sum egenkapital 12.441.000 10.891.000 8.957.000 8.457.000 7.010.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 698.000 1.622.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.600.000
Leverandørgjeld 938.000 1.014.000 501.000 570.000 841.000
Betalbar skatt 444.000 644.000 180.000 257.000 233.000
Skyldig offentlige avgifter 1.122.000 684.000 801.000 788.000 559.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.304.000 851.000 2.598.000 2.008.000 2.070.000
Sum kortsiktig gjeld 4.506.000 4.814.000 4.079.000 3.623.000 3.703.000
Sum gjeld og egenkapital 16.947.000 15.705.000 13.036.000 12.080.000 12.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.731.000 10.147.000 7.172.000 8.131.000 8.380.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.1 2.8 3.2 3.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.5 1.9 1.7
Soliditet 73.4 69.3 68.7 7 56.9
Resultatgrad 5.4 8.4 2.5 6 2.1
Rentedekningsgrad 17.9 4 17.2 25.8 10.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 12.5 16.8 5.5 14.6 5.6
Signatur
26.08.2011
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex