Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øvre Rendal Grunneierlag Sa
Juridisk navn:  Øvre Rendal Grunneierlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468281
C/O Henning Ingebrigtsen Gamle Kongevei 5109 C/O Henning Ingebrigtsen Gamle Kongevei 5109 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 982773733
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/12/1948
Foretakstype: SA
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2015
Omsetning: 361.000
Resultat: -45.000
Egenkapital: 41.000
Regnskap for  Øvre Rendal Grunneierlag Sa
Resultat 2015
Driftsinntekter 361.000
Driftskostnader -411.000
Driftsresultat -50.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader 0
Finans 5.000
Resultat før skatt -45.000
Skattekostnad 11.000
Årsresultat -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000
Sum omløpsmidler 411.000
Sum eiendeler 423.000
Sum opptjent egenkapital 41.000
Sum egenkapital 41.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 381.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 295.000
Andre inntekter 66.000
Driftsinntekter 361.000
Varekostnad -245.000
Lønninger -59.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -107.000
Driftskostnader -411.000
Driftsresultat -50.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader 0
Finans 5.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 11.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.000
Sum varige driftsmidler 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 12.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 190.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 221.000
Sum omløpsmidler 411.000
Sum eiendeler 423.000
Sum opptjent egenkapital 41.000
Sum egenkapital 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 317.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000
Sum kortsiktig gjeld 381.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 9.7
Resultatgrad -13.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.3
Total kapitalrentabilitet -10.7
Signatur
20.02.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex