Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øverbygda Vassverk Sa
Juridisk navn:  Øverbygda Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90079528
Øverbygdvegen 525 Øverbygdvegen 525 Fax:
7760 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Snåsa
Org.nr: 970219242
Aksjekapital: 666.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/11/1970
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 543.000
Resultat: 28.000
Egenkapital: 688.000
Regnskap for  Øverbygda Vassverk Sa
Resultat 2018
Driftsinntekter 543.000
Driftskostnader -505.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -13.000
Finans -10.000
Resultat før skatt 28.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 587.000
Sum omløpsmidler 514.000
Sum eiendeler 1.101.000
Sum opptjent egenkapital 22.000
Sum egenkapital 688.000
Sum langsiktig gjeld 304.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000
Sum gjeld og egenkapital 1.101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 543.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 543.000
Varekostnad 0
Lønninger -81.000
Avskrivning -74.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -350.000
Driftskostnader -505.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -13.000
Finans -10.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 562.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 25.000
Sum varige driftsmidler 587.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 587.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 124.000
Andre fordringer 27.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 363.000
Sum omløpsmidler 514.000
Sum eiendeler 1.101.000
Sum opptjent egenkapital 22.000
Sum egenkapital 688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 304.000
Leverandørgjeld 27.000
Betalbar skatt 10.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000
Sum gjeld og egenkapital 1.101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 405.000
Likviditetsgrad 1 4.7
Likviditetsgrad 2 4.7
Soliditet 62.5
Resultatgrad 7
Rentedekningsgrad 2.9
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex