Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østervold Eiendom AS
Juridisk navn:  Østervold Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183360
C/O Complér Accounting As Casperkollen Øvre Kråkenes 17 Fax:
5152 Bønes 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 975962911
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/10/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.42%
Resultat  
  
57.33%
Egenkapital  
  
-6.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.743.000 2.163.000 4.248.000 1.811.000 2.127.000
Resultat: -192.000 -450.000 29.000 -844.000 -699.000
Egenkapital: 2.785.000 2.976.000 3.426.000 29.000 873.000
Regnskap for  Østervold Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.743.000 2.163.000 4.248.000 1.811.000 2.127.000
Driftskostnader -1.810.000 -2.479.000 -4.096.000 -2.627.000 -2.825.000
Driftsresultat -68.000 -317.000 152.000 -816.000 -699.000
Finansinntekter 0 0 2.000 1.000 0
Finanskostnader -124.000 -133.000 -125.000 -29.000 0
Finans -124.000 -133.000 -123.000 -28.000 0
Resultat før skatt -192.000 -450.000 29.000 -844.000 -699.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -192.000 -450.000 29.000 -844.000 -699.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.239.000 6.814.000 7.454.000 6.436.000 4.529.000
Sum omløpsmidler 598.000 329.000 1.663.000 1.292.000 569.000
Sum eiendeler 6.837.000 7.143.000 9.117.000 7.728.000 5.098.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.337.000 2.787.000 -271.000 573.000
Sum egenkapital 2.785.000 2.976.000 3.426.000 29.000 873.000
Sum langsiktig gjeld 3.333.000 3.600.000 3.867.000 6.327.000 3.742.000
Sum kortsiktig gjeld 719.000 567.000 1.825.000 1.371.000 482.000
Sum gjeld og egenkapital 6.837.000 7.143.000 9.118.000 7.727.000 5.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000 0 1.663.000 1.811.000 0
Andre inntekter 1.705.000 2.163.000 2.585.000 0 4.253.000
Driftsinntekter 1.743.000 2.163.000 4.248.000 1.811.000 2.127.000
Varekostnad -248.000 -399.000 -1.662.000 0 -748.000
Lønninger -346.000 -918.000 -1.318.000 -1.210.000 -1.297.000
Avskrivning -575.000 -694.000 -580.000 -473.000 -455.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -641.000 -468.000 -536.000 -944.000 -325.000
Driftskostnader -1.810.000 -2.479.000 -4.096.000 -2.627.000 -2.825.000
Driftsresultat -68.000 -317.000 152.000 -816.000 -699.000
Finansinntekter 0 0 2.000 1.000 0
Finanskostnader -124.000 -133.000 -125.000 -29.000 0
Finans -124.000 -133.000 -123.000 -28.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -735.000 0 0
Årsresultat -192.000 -450.000 29.000 -844.000 -699.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.150.000 6.684.000 7.282.000 6.262.000 4.318.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 127.000 168.000 172.000 210.000
Sum varige driftsmidler 6.236.000 6.811.000 7.450.000 6.435.000 4.528.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 4.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 6.239.000 6.814.000 7.454.000 6.436.000 4.529.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 348.000 81.000 1.143.000 65.000 294.000
Andre fordringer 83.000 59.000 59.000 555.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 189.000 462.000 671.000 248.000
Sum omløpsmidler 598.000 329.000 1.663.000 1.292.000 569.000
Sum eiendeler 6.837.000 7.143.000 9.117.000 7.728.000 5.098.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.337.000 2.787.000 -271.000 573.000
Sum egenkapital 2.785.000 2.976.000 3.426.000 29.000 873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.333.000 3.600.000 3.867.000 6.327.000 3.742.000
Leverandørgjeld 496.000 147.000 139.000 885.000 128.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 94.000 559.000 85.000 94.000
Utbytte 0 0 -735.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 201.000 326.000 391.000 401.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 719.000 567.000 1.825.000 1.371.000 482.000
Sum gjeld og egenkapital 6.837.000 7.143.000 9.118.000 7.727.000 5.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -121.000 -238.000 -162.000 -79.000 87.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.9 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.9 1.0 1.2
Soliditet 40.7 41.7 37.6 0.4 17.1
Resultatgrad -3.9 -14.7 3.6 -45.1 -32.9
Rentedekningsgrad -0.5 -2.4 1.2 -28.1
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.7 265.4 4.8
Total kapitalrentabilitet -4.4 1.7 -10.5 -13.7
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex