Østerbris AS
Juridisk navn:  Østerbris AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48881717
Risvikvegen 43 Risvikvegen 43 Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 977279100
Aksjekapital: 10.098.581 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/24/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.2%
Resultat  
  
169.3%
Egenkapital  
  
4.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 104.376.000 88.303.000 96.905.000 147.958.000 117.284.000
Resultat: 13.709.000 -19.783.000 22.243.000 78.056.000 58.700.000
Egenkapital: 188.151.000 179.857.000 210.938.000 196.492.000 135.954.000
Regnskap for  Østerbris AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 104.376.000 88.303.000 96.905.000 147.958.000 117.284.000
Driftskostnader -82.592.000 -74.446.000 -70.172.000 -75.937.000 -50.997.000
Driftsresultat 21.784.000 13.857.000 26.734.000 72.020.000 66.287.000
Finansinntekter 2.531.000 3.982.000 11.998.000 39.506.000 5.067.000
Finanskostnader -10.606.000 -37.621.000 -16.487.000 -33.470.000 -12.654.000
Finans -8.075.000 -33.639.000 -4.489.000 6.036.000 -7.587.000
Resultat før skatt 13.709.000 -19.783.000 22.243.000 78.056.000 58.700.000
Skattekostnad -2.416.000 7.185.000 -1.797.000 -17.230.000 -15.715.000
Årsresultat 11.293.000 -12.598.000 20.446.000 60.826.000 42.984.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 450.359.000 475.019.000 492.834.000 440.063.000 311.549.000
Sum omløpsmidler 71.621.000 38.827.000 46.928.000 98.187.000 295.944.000
Sum eiendeler 521.980.000 513.846.000 539.762.000 538.250.000 607.493.000
Sum opptjent egenkapital 188.052.000 179.759.000 210.838.000 196.392.000 135.854.000
Sum egenkapital 188.151.000 179.857.000 210.938.000 196.492.000 135.954.000
Sum langsiktig gjeld 306.533.000 280.368.000 306.528.000 329.228.000 270.181.000
Sum kortsiktig gjeld 27.295.000 53.622.000 22.295.000 12.530.000 201.357.000
Sum gjeld og egenkapital 521.979.000 513.848.000 539.761.000 538.250.000 607.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.261.000 88.043.000 96.575.000 90.381.000 57.769.000
Andre inntekter 115.000 259.000 331.000 57.576.000 59.515.000
Driftsinntekter 104.376.000 88.303.000 96.905.000 147.958.000 117.284.000
Varekostnad -24.963.000 -19.906.000 0 0 0
Lønninger -31.996.000 -27.058.000 -28.535.000 -26.576.000 -22.559.000
Avskrivning -19.043.000 -19.043.000 -19.395.000 -19.364.000 -8.064.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.590.000 -5.110.000 -16.866.000 -9.258.000 -7.211.000
Driftskostnader -82.592.000 -74.446.000 -70.172.000 -75.937.000 -50.997.000
Driftsresultat 21.784.000 13.857.000 26.734.000 72.020.000 66.287.000
Finansinntekter 2.531.000 3.982.000 11.998.000 39.506.000 5.067.000
Finanskostnader -10.606.000 -37.621.000 -16.487.000 -33.470.000 -12.654.000
Finans -8.075.000 -33.639.000 -4.489.000 6.036.000 -7.587.000
Konsernbidrag 0 0 -20.446.000 -60.826.000 -42.984.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 11.293.000 -12.598.000 20.446.000 60.826.000 42.984.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 159.443.000 169.992.000 180.541.000 191.090.000 69.132.000
Fast eiendom 2.453.000 2.043.000 14.526.000 10.671.000 8.709.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 55.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 136.360.000 142.755.000 165.375.000 169.899.000 175.910.000
Sum finansielle anleggsmidler 154.556.000 162.273.000 146.918.000 79.074.000 66.506.000
Sum anleggsmidler 450.359.000 475.019.000 492.834.000 440.063.000 311.549.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 17.000 98.000 82.000 5.560.000
Andre fordringer 1.854.000 3.711.000 5.629.000 3.167.000 214.607.000
Sum investeringer 10.745.000 14.116.000 12.987.000 58.064.000 4.240.000
Kasse, bank 58.995.000 20.983.000 28.214.000 36.874.000 71.537.000
Sum omløpsmidler 71.621.000 38.827.000 46.928.000 98.187.000 295.944.000
Sum eiendeler 521.980.000 513.846.000 539.762.000 538.250.000 607.493.000
Sum opptjent egenkapital 188.052.000 179.759.000 210.838.000 196.392.000 135.854.000
Sum egenkapital 188.151.000 179.857.000 210.938.000 196.492.000 135.954.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.783.000 15.368.000 24.528.000 27.228.000 14.181.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.994.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 306.533.000 280.368.000 306.528.000 329.228.000 270.181.000
Leverandørgjeld 5.910.000 3.388.000 1.231.000 1.887.000 174.676.000
Betalbar skatt 0 0 4.497.000 1.468.000 1.534.000
Skyldig offentlige avgifter 11.711.000 9.613.000 12.313.000 8.496.000 9.670.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.679.000 40.620.000 4.254.000 680.000 15.477.000
Sum kortsiktig gjeld 27.295.000 53.622.000 22.295.000 12.530.000 201.357.000
Sum gjeld og egenkapital 521.979.000 513.848.000 539.761.000 538.250.000 607.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.326.000 -14.795.000 24.633.000 85.657.000 94.587.000
Likviditetsgrad 1 2.6 0.7 2.1 7.8 1.5
Likviditetsgrad 2 2.6 0.7 2.1 7.9 1.5
Soliditet 3 3 39.1 36.5 22.4
Resultatgrad 20.9 15.7 27.6 48.7 56.5
Rentedekningsgrad 2.1 0.4 1.6 3.3 5.6
Gjeldsgrad 1.8 1.9 1.6 1.7 3.5
Total kapitalrentabilitet 4.7 3.5 7.2 20.7 11.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HAUGLAND MARLEN ØSTERVOLD
ØSTERVOLD OLAV
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex