Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østensjø Skoles Musikkorps
Juridisk navn:  Østensjø Skoles Musikkorps
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91754587
C/O Østensjø Skoles Musikkorps Postboks 115 Oppsal Østensjøveien 112 Fax: 23126363
0619 Oslo 682 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983727867
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/26/1926
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
5.22%
Resultat  
  
-1755.17%
Egenkapital  
  
-36.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009
Omsetning: 987.000 938.000 1.106.000
Resultat: -538.000 -29.000 30.000
Egenkapital: 934.000 1.472.000 1.501.000
Regnskap for  Østensjø Skoles Musikkorps
Resultat 2011 2010 2009
Driftsinntekter 987.000 938.000 1.106.000
Driftskostnader -1.545.000 -995.000 -1.118.000
Driftsresultat -558.000 -56.000 -11.000
Finansinntekter 20.000 27.000 41.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 20.000 27.000 41.000
Resultat før skatt -538.000 -29.000 30.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -538.000 -29.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 977.000 1.493.000 1.539.000
Sum eiendeler 977.000 1.493.000 1.539.000
Sum opptjent egenkapital 934.000 1.472.000
Sum egenkapital 934.000 1.472.000 1.501.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 21.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 977.000 1.493.000 1.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 828.000 819.000
Andre inntekter 159.000 119.000
Driftsinntekter 987.000 938.000 1.106.000
Varekostnad -707.000 -273.000 0
Lønninger -602.000 -543.000 -404.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -236.000 -179.000 -267.000
Driftskostnader -1.545.000 -995.000 -1.118.000
Driftsresultat -558.000 -56.000 -11.000
Finansinntekter 20.000 27.000 41.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 20.000 27.000 41.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -538.000 -29.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.000 23.000 8.000
Andre fordringer 26.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 938.000 1.470.000 1.531.000
Sum omløpsmidler 977.000 1.493.000 1.539.000
Sum eiendeler 977.000 1.493.000 1.539.000
Sum opptjent egenkapital 934.000 1.472.000
Sum egenkapital 934.000 1.472.000 1.501.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 6.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 3.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 11.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 21.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 977.000 1.493.000 1.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 934.000 1.472.000 1.501.000
Likviditetsgrad 1 22.7 71.1 40.5
Likviditetsgrad 2 22.8 71.1 40.6
Soliditet 95.6 98.6 97.5
Resultatgrad -56.5 -6.0 -1.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -55.1 -1.9 1.9
Signatur
02.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex