Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ørskog Vassverk Al
Juridisk navn:  Ørskog Vassverk Al
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70273930
Postboks 68 Fax: 70273940
6249 Ørskog 6240 Ørskog
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 867954252
Aksjekapital: 1.932.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/7/1964 1
Foretakstype: BA
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.39%
Resultat  
  
2200%
Egenkapital  
  
2.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 582.000 574.000 507.000 568.000 568.000
Resultat: 46.000 2.000 -4.000 119.000 119.000
Egenkapital: 2.216.000 2.172.000 2.159.000 2.151.000 2.151.000
Regnskap for  Ørskog Vassverk Al
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 582.000 574.000 507.000 568.000 568.000
Driftskostnader -543.000 -578.000 -523.000 -466.000 -466.000
Driftsresultat 40.000 -5.000 -16.000 102.000 102.000
Finansinntekter 6.000 7.000 12.000 17.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 7.000 12.000 17.000 17.000
Resultat før skatt 46.000 2.000 -4.000 119.000 119.000
Skattekostnad -13.000 -2.000 -1.000 -16.000 -16.000
Årsresultat 33.000 0 -4.000 103.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.206.000 1.276.000 1.375.000 1.410.000 1.410.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 1.044.000 940.000 926.000 926.000
Sum eiendeler 2.417.000 2.320.000 2.315.000 2.336.000 2.336.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 252.000 251.000 255.000 255.000
Sum egenkapital 2.216.000 2.172.000 2.159.000 2.151.000 2.151.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 141.000 147.000 176.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 2.416.000 2.321.000 2.314.000 2.335.000 2.335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 581.000 573.000 506.000 566.000 566.000
Andre inntekter 2.000 1.000 0 2.000 2.000
Driftsinntekter 582.000 574.000 507.000 568.000 568.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -194.000 -182.000 -154.000 -170.000 -170.000
Avskrivning -94.000 -99.000 -98.000 -97.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -297.000 -271.000 -199.000 -199.000
Driftskostnader -543.000 -578.000 -523.000 -466.000 -466.000
Driftsresultat 40.000 -5.000 -16.000 102.000 102.000
Finansinntekter 6.000 7.000 12.000 17.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 7.000 12.000 17.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 0 -4.000 103.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.206.000 1.274.000 1.365.000 1.392.000 1.392.000
Maskiner anlegg 0 2.000 10.000 17.000 17.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.206.000 1.276.000 1.375.000 1.410.000 1.410.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.206.000 1.276.000 1.375.000 1.410.000 1.410.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 12.000 9.000 10.000 10.000
Andre fordringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.200.000 1.027.000 926.000 911.000 911.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 1.044.000 940.000 926.000 926.000
Sum eiendeler 2.417.000 2.320.000 2.315.000 2.336.000 2.336.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 252.000 251.000 255.000 255.000
Sum egenkapital 2.216.000 2.172.000 2.159.000 2.151.000 2.151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Leverandørgjeld 32.000 5.000 36.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 13.000 2.000 1.000 16.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 138.000 124.000 95.000 148.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 17.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 141.000 147.000 176.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 2.416.000 2.321.000 2.314.000 2.335.000 2.335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.019.000 903.000 793.000 750.000 750.000
Likviditetsgrad 1 6.3 7.4 6.4 5.3 5.3
Likviditetsgrad 2 6.3 7.4 6.4 5.3 5.3
Soliditet 91.7 93.6 93.3 92.1 92.1
Resultatgrad 6.9 -0.9 -3.2 18.0 18.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 0.1 -0.2 5.1 5.1
Signatur
24.03.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.03.2011
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex