Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ørnes Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Ørnes Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75754777
Gammelveien 7 Gammelveien 7 Fax: 75754477
8150 Ørnes 8150 Ørnes
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 841852192
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/8/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapene As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.27%
Resultat  
  
257.14%
Egenkapital  
  
32.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.407.000 2.463.000 2.312.000 2.759.000 2.352.000
Resultat: 1.100.000 308.000 297.000 446.000 623.000
Egenkapital: 4.292.000 3.241.000 3.201.000 3.174.000 3.035.000
Regnskap for  Ørnes Fysikalske Institutt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.407.000 2.463.000 2.312.000 2.759.000 2.352.000
Driftskostnader -2.169.000 -2.156.000 -2.016.000 -2.313.000 -1.788.000
Driftsresultat 238.000 307.000 297.000 447.000 563.000
Finansinntekter 863.000 0 0 0 60.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 863.000 0 0 -1.000 60.000
Resultat før skatt 1.100.000 308.000 297.000 446.000 623.000
Skattekostnad -49.000 -68.000 -70.000 -107.000 -155.000
Årsresultat 1.051.000 240.000 227.000 340.000 468.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.208.000 3.366.000 3.388.000 3.389.000 3.377.000
Sum omløpsmidler 430.000 469.000 387.000 342.000 63.000
Sum eiendeler 4.638.000 3.835.000 3.775.000 3.731.000 3.440.000
Sum opptjent egenkapital 4.242.000 3.191.000 3.151.000 3.124.000 2.985.000
Sum egenkapital 4.292.000 3.241.000 3.201.000 3.174.000 3.035.000
Sum langsiktig gjeld 0 -11.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 345.000 605.000 574.000 557.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 4.637.000 3.835.000 3.775.000 3.731.000 3.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 330.000 374.000 335.000 2.759.000 2.352.000
Andre inntekter 2.077.000 2.090.000 1.977.000 0 0
Driftsinntekter 2.407.000 2.463.000 2.312.000 2.759.000 2.352.000
Varekostnad 0 0 0 -483.000 0
Lønninger -1.290.000 -1.343.000 -1.306.000 -1.173.000 -1.091.000
Avskrivning -21.000 -21.000 -40.000 -20.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -858.000 -792.000 -670.000 -637.000 -672.000
Driftskostnader -2.169.000 -2.156.000 -2.016.000 -2.313.000 -1.788.000
Driftsresultat 238.000 307.000 297.000 447.000 563.000
Finansinntekter 863.000 0 0 0 60.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 863.000 0 0 -1.000 60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -200.000 0
Årsresultat 1.051.000 240.000 227.000 340.000 468.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 45.000 67.000 68.000 56.000
Sum varige driftsmidler 45.000 67.000 88.000 89.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.162.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
Sum anleggsmidler 4.208.000 3.366.000 3.388.000 3.389.000 3.377.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 35.000 2.000
Andre fordringer 44.000 4.000 8.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 385.000 465.000 379.000 306.000 60.000
Sum omløpsmidler 430.000 469.000 387.000 342.000 63.000
Sum eiendeler 4.638.000 3.835.000 3.775.000 3.731.000 3.440.000
Sum opptjent egenkapital 4.242.000 3.191.000 3.151.000 3.124.000 2.985.000
Sum egenkapital 4.292.000 3.241.000 3.201.000 3.174.000 3.035.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 -11.000 0 0 0
Leverandørgjeld 78.000 70.000 18.000 65.000 79.000
Betalbar skatt 49.000 68.000 70.000 107.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 76.000 73.000 49.000 32.000
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 160.000 191.000 213.000 336.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 605.000 574.000 557.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 4.637.000 3.835.000 3.775.000 3.731.000 3.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 -136.000 -187.000 -215.000 -342.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.7 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.7 0.6 0.2
Soliditet 92.6 84.5 84.8 85.1 88.2
Resultatgrad 9.9 12.5 12.8 16.2 23.9
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 23.7 8 7.9 1 18.1
Signatur
26.05.2020
SIGNATUR
KLEIVEN RALPH HARRY
SIGNATUR
KLEIVEN AILA ANNIKKI
Prokurister
26.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
KLEIVEN RALPH HARRY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex