Ølensvåg Utvikling As
Juridisk navn:  Ølensvåg Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Mevind Næringshage Haukelivegen 668 C/O Mevind Næringshage Haukelivegen 668 Fax:
5582 Ølensvåg 5582 Ølensvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 918642196
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
17.86%
Egenkapital  
  
-0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -23.000 -28.000 6.000
Egenkapital: 5.931.000 5.954.000 5.982.000
Regnskap for  Ølensvåg Utvikling As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -35.000 -40.000 0
Driftsresultat -35.000 -40.000 0
Finansinntekter 12.000 12.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 12.000 12.000 7.000
Resultat før skatt -23.000 -28.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -23.000 -28.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.931.000 5.960.000 6.004.000
Sum eiendeler 5.931.000 5.960.000 6.004.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -22.000 6.000
Sum egenkapital 5.931.000 5.954.000 5.982.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 6.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 5.932.000 5.960.000 6.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -40.000 0
Driftskostnader -35.000 -40.000 0
Driftsresultat -35.000 -40.000 0
Finansinntekter 12.000 12.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 12.000 12.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -23.000 -28.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 4.313.000 4.063.000 3.890.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.619.000 1.897.000 2.114.000
Sum omløpsmidler 5.931.000 5.960.000 6.004.000
Sum eiendeler 5.931.000 5.960.000 6.004.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -22.000 6.000
Sum egenkapital 5.931.000 5.954.000 5.982.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 6.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 6.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 5.932.000 5.960.000 6.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.930.000 5.954.000 5.982.000
Likviditetsgrad 1 5 993.3 272.
Likviditetsgrad 2 1 316.2 96.1
Soliditet 1 99.9 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.5 0.1
Signatur
07.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex