Ølensvåg Autosenter AS
Juridisk navn:  Ølensvåg Autosenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53775330
Haukelivegen 664A Bjoavegen 8 Fax: 53768954
5582 Ølensvåg 5582 Ølensvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 994441191
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 8/3/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.33%
Resultat  
  
-0.36%
Egenkapital  
  
25.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.170.000 16.945.000 16.731.000 18.789.000 18.527.000
Resultat: 1.122.000 1.126.000 260.000 659.000 1.346.000
Egenkapital: 4.321.000 3.447.000 2.611.000 2.453.000 1.970.000
Regnskap for  Ølensvåg Autosenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.170.000 16.945.000 16.731.000 18.789.000 18.527.000
Driftskostnader -16.064.000 -15.806.000 -16.457.000 -18.114.000 -17.164.000
Driftsresultat 1.106.000 1.139.000 274.000 676.000 1.363.000
Finansinntekter 20.000 6.000 3.000 3.000 18.000
Finanskostnader -4.000 -19.000 -17.000 -20.000 -36.000
Finans 16.000 -13.000 -14.000 -17.000 -18.000
Resultat før skatt 1.122.000 1.126.000 260.000 659.000 1.346.000
Skattekostnad -248.000 -291.000 -102.000 -176.000 -378.000
Årsresultat 874.000 836.000 159.000 482.000 967.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 965.000 1.160.000 1.624.000 2.087.000 2.136.000
Sum omløpsmidler 5.488.000 5.261.000 4.335.000 4.390.000 5.356.000
Sum eiendeler 6.453.000 6.421.000 5.959.000 6.477.000 7.492.000
Sum opptjent egenkapital 4.216.000 3.342.000 2.506.000 2.348.000 1.865.000
Sum egenkapital 4.321.000 3.447.000 2.611.000 2.453.000 1.970.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.131.000 2.974.000 3.348.000 4.025.000 5.522.000
Sum gjeld og egenkapital 6.452.000 6.421.000 5.959.000 6.478.000 7.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.142.000 15.730.000 10.463.000 11.864.000 12.010.000
Andre inntekter 1.028.000 1.215.000 6.268.000 6.925.000 6.517.000
Driftsinntekter 17.170.000 16.945.000 16.731.000 18.789.000 18.527.000
Varekostnad -8.762.000 -8.474.000 -8.937.000 -10.313.000 -9.850.000
Lønninger -3.108.000 -3.143.000 -2.865.000 -3.131.000 -3.122.000
Avskrivning -481.000 -566.000 -710.000 -720.000 -654.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.713.000 -3.623.000 -3.945.000 -3.950.000 -3.538.000
Driftskostnader -16.064.000 -15.806.000 -16.457.000 -18.114.000 -17.164.000
Driftsresultat 1.106.000 1.139.000 274.000 676.000 1.363.000
Finansinntekter 20.000 6.000 3.000 3.000 18.000
Finanskostnader -4.000 -19.000 -17.000 -20.000 -36.000
Finans 16.000 -13.000 -14.000 -17.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 874.000 836.000 159.000 482.000 967.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 242.000 240.000 244.000 96.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 643.000 840.000 1.300.000 1.911.000 2.029.000
Sum varige driftsmidler 643.000 840.000 1.300.000 1.911.000 2.029.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 965.000 1.160.000 1.624.000 2.087.000 2.136.000
Varebeholdning 1.937.000 1.493.000 1.476.000 1.627.000 1.723.000
Kundefordringer 1.657.000 1.801.000 1.595.000 1.421.000 1.098.000
Andre fordringer 1.301.000 409.000 359.000 407.000 447.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 593.000 1.558.000 906.000 936.000 2.089.000
Sum omløpsmidler 5.488.000 5.261.000 4.335.000 4.390.000 5.356.000
Sum eiendeler 6.453.000 6.421.000 5.959.000 6.477.000 7.492.000
Sum opptjent egenkapital 4.216.000 3.342.000 2.506.000 2.348.000 1.865.000
Sum egenkapital 4.321.000 3.447.000 2.611.000 2.453.000 1.970.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 781.000 526.000 673.000 552.000 1.100.000
Betalbar skatt 249.000 286.000 250.000 245.000 398.000
Skyldig offentlige avgifter 434.000 427.000 431.000 509.000 477.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 667.000 1.734.000 1.994.000 2.719.000 3.547.000
Sum kortsiktig gjeld 2.131.000 2.974.000 3.348.000 4.025.000 5.522.000
Sum gjeld og egenkapital 6.452.000 6.421.000 5.959.000 6.478.000 7.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.357.000 2.287.000 987.000 365.000 -166.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.8 1.3 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 0.9 0.7 0.7
Soliditet 6 53.7 43.8 37.9 26.3
Resultatgrad 6.4 6.7 1.6 3.6 7.4
Rentedekningsgrad 276.5 59.9 16.1 33.8 38.4
Gjeldsgrad 0.5 0.9 1.3 1.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 17.5 17.8 4.6 10.5 18.4
Signatur
07.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex