Økonomipersonell AS
Juridisk navn:  Økonomipersonell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22049060
Inng Rådhuspassasjen Fridtjof Nansens Plass 2 Sommerrogaten 13-15 Fax: 22049063
0160 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985509409
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/15/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
90.02%
Resultat  
  
413.51%
Egenkapital  
  
79.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.342.000 4.390.000 3.628.000 6.097.000 7.181.000
Resultat: 380.000 74.000 -4.000 145.000 434.000
Egenkapital: 670.000 374.000 313.000 318.000 358.000
Regnskap for  Økonomipersonell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.342.000 4.390.000 3.628.000 6.097.000 7.181.000
Driftskostnader -7.963.000 -4.317.000 -3.633.000 -5.952.000 -6.748.000
Driftsresultat 379.000 73.000 -5.000 145.000 433.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 380.000 74.000 -4.000 145.000 434.000
Skattekostnad -83.000 -13.000 0 -36.000 -116.000
Årsresultat 296.000 61.000 -4.000 110.000 318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.409.000 1.333.000 690.000 1.617.000 2.066.000
Sum eiendeler 2.409.000 1.333.000 690.000 1.617.000 2.066.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 213.000 218.000 258.000
Sum egenkapital 670.000 374.000 313.000 318.000 358.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.738.000 958.000 376.000 1.299.000 1.708.000
Sum gjeld og egenkapital 2.408.000 1.332.000 689.000 1.617.000 2.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.342.000 4.390.000 3.628.000 6.097.000 7.181.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.342.000 4.390.000 3.628.000 6.097.000 7.181.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.199.000 -3.803.000 -3.171.000 -5.436.000 -6.246.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -764.000 -514.000 -462.000 -516.000 -502.000
Driftskostnader -7.963.000 -4.317.000 -3.633.000 -5.952.000 -6.748.000
Driftsresultat 379.000 73.000 -5.000 145.000 433.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000 -250.000
Årsresultat 296.000 61.000 -4.000 110.000 318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 840.000 374.000 140.000 506.000 562.000
Andre fordringer 3.000 35.000 45.000 39.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.566.000 923.000 505.000 1.072.000 1.497.000
Sum omløpsmidler 2.409.000 1.333.000 690.000 1.617.000 2.066.000
Sum eiendeler 2.409.000 1.333.000 690.000 1.617.000 2.066.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 213.000 218.000 258.000
Sum egenkapital 670.000 374.000 313.000 318.000 358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 27.000 0 0 44.000
Betalbar skatt 83.000 13.000 0 36.000 116.000
Skyldig offentlige avgifter 861.000 431.000 128.000 619.000 711.000
Utbytte 0 0 0 -150.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 792.000 488.000 248.000 494.000 588.000
Sum kortsiktig gjeld 1.738.000 958.000 376.000 1.299.000 1.708.000
Sum gjeld og egenkapital 2.408.000 1.332.000 689.000 1.617.000 2.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 671.000 375.000 314.000 318.000 358.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.8 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.8 1.2 1.3
Soliditet 27.8 28.1 45.4 19.7 17.3
Resultatgrad 4.5 1.7 -0.1 2.4 6.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 2.6 1.2 4.1 4.8
Total kapitalrentabilitet 15.8 5.6 -0.6 9 21.0
Signatur
15.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex