Øb Rør AS
Juridisk navn:  Øb Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70048480
Strandgata 5 B Strandgata 5B Fax: 70048481
6150 Ørsta 6150 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 936606040
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 2/21/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Øb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.77%
Resultat  
  
-4.89%
Egenkapital  
  
-0.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.145.000 17.631.000 18.505.000 18.536.000 20.352.000
Resultat: 798.000 839.000 1.544.000 2.422.000 2.415.000
Egenkapital: 7.330.000 7.379.000 7.642.000 7.175.000 6.331.000
Regnskap for  Øb Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.145.000 17.631.000 18.505.000 18.536.000 20.352.000
Driftskostnader -13.541.000 -16.831.000 -17.060.000 -16.112.000 -18.075.000
Driftsresultat 604.000 801.000 1.446.000 2.424.000 2.276.000
Finansinntekter 195.000 47.000 107.000 65.000 148.000
Finanskostnader 0 -9.000 -7.000 -67.000 -9.000
Finans 195.000 38.000 100.000 -2.000 139.000
Resultat før skatt 798.000 839.000 1.544.000 2.422.000 2.415.000
Skattekostnad -148.000 -202.000 -378.000 -678.000 -657.000
Årsresultat 650.000 638.000 1.167.000 1.744.000 1.758.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.340.000 2.248.000 2.348.000 2.020.000 1.992.000
Sum omløpsmidler 7.921.000 10.790.000 9.684.000 10.264.000 9.054.000
Sum eiendeler 10.261.000 13.038.000 12.032.000 12.284.000 11.046.000
Sum opptjent egenkapital 6.730.000 6.779.000 7.042.000 6.575.000 5.731.000
Sum egenkapital 7.330.000 7.379.000 7.642.000 7.175.000 6.331.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.932.000 5.659.000 4.390.000 5.109.000 4.716.000
Sum gjeld og egenkapital 10.262.000 13.038.000 12.032.000 12.284.000 11.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.124.000 17.603.000 18.473.000 18.519.000 20.263.000
Andre inntekter 20.000 28.000 32.000 16.000 89.000
Driftsinntekter 14.145.000 17.631.000 18.505.000 18.536.000 20.352.000
Varekostnad -4.792.000 -6.797.000 -7.498.000 -6.846.000 -9.775.000
Lønninger -6.175.000 -7.577.000 -7.152.000 -6.821.000 -6.239.000
Avskrivning -207.000 -201.000 -157.000 -177.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.322.000 -2.200.000 -2.159.000 -2.237.000 -1.851.000
Driftskostnader -13.541.000 -16.831.000 -17.060.000 -16.112.000 -18.075.000
Driftsresultat 604.000 801.000 1.446.000 2.424.000 2.276.000
Finansinntekter 195.000 47.000 107.000 65.000 148.000
Finanskostnader 0 -9.000 -7.000 -67.000 -9.000
Finans 195.000 38.000 100.000 -2.000 139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -900.000 -700.000 -900.000 -1.500.000
Årsresultat 650.000 638.000 1.167.000 1.744.000 1.758.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 25.000 25.000 61.000 94.000
Fast eiendom 368.000 368.000 368.000 368.000 368.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 745.000 746.000 846.000 622.000 692.000
Sum varige driftsmidler 1.113.000 1.114.000 1.214.000 990.000 1.060.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.209.000 1.109.000 1.109.000 969.000 838.000
Sum anleggsmidler 2.340.000 2.248.000 2.348.000 2.020.000 1.992.000
Varebeholdning 1.285.000 1.216.000 1.261.000 1.293.000 1.268.000
Kundefordringer 2.412.000 4.777.000 2.722.000 4.761.000 4.284.000
Andre fordringer 691.000 600.000 531.000 470.000 1.734.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.533.000 4.196.000 5.169.000 3.740.000 1.769.000
Sum omløpsmidler 7.921.000 10.790.000 9.684.000 10.264.000 9.054.000
Sum eiendeler 10.261.000 13.038.000 12.032.000 12.284.000 11.046.000
Sum opptjent egenkapital 6.730.000 6.779.000 7.042.000 6.575.000 5.731.000
Sum egenkapital 7.330.000 7.379.000 7.642.000 7.175.000 6.331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 428.000 1.723.000 718.000 1.077.000 603.000
Betalbar skatt 141.000 199.000 342.000 644.000 648.000
Skyldig offentlige avgifter 915.000 1.261.000 1.282.000 1.319.000 894.000
Utbytte -700.000 -900.000 -700.000 -900.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 848.000 1.775.000 1.347.000 1.169.000 1.071.000
Sum kortsiktig gjeld 2.932.000 5.659.000 4.390.000 5.109.000 4.716.000
Sum gjeld og egenkapital 10.262.000 13.038.000 12.032.000 12.284.000 11.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.989.000 5.131.000 5.294.000 5.155.000 4.338.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.9 2.2 2.0 1.9
Likviditetsgrad 2 2.3 1.7 1.9 1.8 1.7
Soliditet 71.4 56.6 63.5 58.4 57.3
Resultatgrad 4.3 4.5 7.8 13.1 11.2
Rentedekningsgrad 8 206.6 37.1 269.3
Gjeldsgrad 0.4 0.8 0.6 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.8 6.5 12.9 20.3 21.9
Signatur
21.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex