Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsnes Invest AS
Juridisk navn:  Åsnes Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57735149
Jonstadvegen 90 Jonstadvegen 90 Fax:
6969 Straumsnes 6969 Straumsnes
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Fjaler
Org.nr: 995188813
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/11/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
153.33%
Resultat  
  
-131.47%
Egenkapital  
  
-20.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 38.000 15.000 15.000 11.000 10.000
Resultat: -490.000 1.557.000 25.000 30.000 54.000
Egenkapital: 1.984.000 2.482.000 938.000 916.000 888.000
Regnskap for  Åsnes Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 38.000 15.000 15.000 11.000 10.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 30.000 8.000 9.000 5.000 4.000
Finansinntekter -126.000 1.549.000 16.000 24.000 50.000
Finanskostnader -394.000 0 0 0 0
Finans -520.000 1.549.000 16.000 24.000 50.000
Resultat før skatt -490.000 1.557.000 25.000 30.000 54.000
Skattekostnad -8.000 -13.000 -2.000 -1.000 -1.000
Årsresultat -498.000 1.544.000 23.000 28.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 484.000 484.000 484.000 437.000
Sum omløpsmidler 1.906.000 2.011.000 457.000 434.000 452.000
Sum eiendeler 1.991.000 2.495.000 941.000 918.000 889.000
Sum opptjent egenkapital 1.884.000 2.382.000 838.000 0 788.000
Sum egenkapital 1.984.000 2.482.000 938.000 916.000 888.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 13.000 2.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.992.000 2.495.000 940.000 917.000 889.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 15.000 0 0 10.000
Andre inntekter 38.000 0 15.000 11.000 0
Driftsinntekter 38.000 15.000 15.000 11.000 10.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 30.000 8.000 9.000 5.000 4.000
Finansinntekter -126.000 1.549.000 16.000 24.000 50.000
Finanskostnader -394.000 0 0 0 0
Finans -520.000 1.549.000 16.000 24.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -498.000 1.544.000 23.000 28.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 85.000 484.000 484.000 484.000 437.000
Sum anleggsmidler 85.000 484.000 484.000 484.000 437.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 15.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.711.000 943.000 436.000 420.000 397.000
Kasse, bank 196.000 1.054.000 21.000 13.000 55.000
Sum omløpsmidler 1.906.000 2.011.000 457.000 434.000 452.000
Sum eiendeler 1.991.000 2.495.000 941.000 918.000 889.000
Sum opptjent egenkapital 1.884.000 2.382.000 838.000 0 788.000
Sum egenkapital 1.984.000 2.482.000 938.000 916.000 888.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 8.000 13.000 2.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 13.000 2.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.992.000 2.495.000 940.000 917.000 889.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.898.000 1.998.000 455.000 433.000 451.000
Likviditetsgrad 1 238.3 154.7 228.5 434.0 452.0
Likviditetsgrad 2 238.3 154.7 228.5 434.1 452.1
Soliditet 99.6 99.5 99.8 99.9 99.9
Resultatgrad 78.9 53.3 6 45.5 40.0
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.8 62.4 2.7 3.2 6.1
Signatur
14.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
JOFRED ÅSNES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex