Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsnes Holding AS
Juridisk navn:  Åsnes Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62954714
Fax: 62954611
2280 Gjesåsen 2280 Gjesåsen
Fylke: Kommune:
Hedmark Åsnes
Org.nr: 948017350
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gjems Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-14.52%
Egenkapital  
  
-5.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Resultat: -71.000 -62.000 -76.000 -79.000 -139.000
Egenkapital: 740.000 786.000 824.000 872.000 909.000
Regnskap for  Åsnes Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Driftskostnader -170.000 -156.000 -168.000 -162.000 -209.000
Driftsresultat -20.000 -5.000 -18.000 -11.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 7.000
Finanskostnader -51.000 -57.000 -59.000 -68.000 -88.000
Finans -51.000 -57.000 -59.000 -67.000 -81.000
Resultat før skatt -71.000 -62.000 -76.000 -79.000 -139.000
Skattekostnad 25.000 24.000 29.000 42.000 38.000
Årsresultat -46.000 -38.000 -48.000 -37.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.813.000 3.882.000 3.951.000 4.045.000 4.142.000
Sum omløpsmidler 18.000 9.000 12.000 15.000 145.000
Sum eiendeler 3.831.000 3.891.000 3.963.000 4.060.000 4.287.000
Sum opptjent egenkapital 638.000 684.000 722.000 770.000 807.000
Sum egenkapital 740.000 786.000 824.000 872.000 909.000
Sum langsiktig gjeld 1.381.000 1.555.000 1.729.000 1.908.000 2.099.000
Sum kortsiktig gjeld 1.711.000 1.550.000 1.410.000 1.280.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 3.832.000 3.891.000 3.963.000 4.060.000 4.288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Driftsinntekter 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -69.000 -69.000 -94.000 -98.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -87.000 -74.000 -64.000 -111.000
Driftskostnader -170.000 -156.000 -168.000 -162.000 -209.000
Driftsresultat -20.000 -5.000 -18.000 -11.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 7.000
Finanskostnader -51.000 -57.000 -59.000 -68.000 -88.000
Finans -51.000 -57.000 -59.000 -67.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -38.000 -48.000 -37.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.813.000 3.882.000 3.951.000 4.020.000 4.089.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 25.000 54.000
Sum varige driftsmidler 3.813.000 3.882.000 3.951.000 4.045.000 4.142.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.813.000 3.882.000 3.951.000 4.045.000 4.142.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 0 8.000 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 9.000 4.000 8.000 139.000
Sum omløpsmidler 18.000 9.000 12.000 15.000 145.000
Sum eiendeler 3.831.000 3.891.000 3.963.000 4.060.000 4.287.000
Sum opptjent egenkapital 638.000 684.000 722.000 770.000 807.000
Sum egenkapital 740.000 786.000 824.000 872.000 909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 181.000 205.000 229.000 258.000 299.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.381.000 1.555.000 1.729.000 1.908.000 2.099.000
Leverandørgjeld 1.131.000 988.000 842.000 732.000 738.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -3.000 3.000 0 -8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 580.000 565.000 565.000 548.000 550.000
Sum kortsiktig gjeld 1.711.000 1.550.000 1.410.000 1.280.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 3.832.000 3.891.000 3.963.000 4.060.000 4.288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.693.000 -1.541.000 -1.398.000 -1.265.000 -1.135.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.2
Soliditet 19.3 20.2 20.8 21.5 21.2
Resultatgrad -13.3 -3.3 -7.3 -39.3
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 -0.3 -0.1 -0.6
Gjeldsgrad 4.2 4 3.8 3.7 3.7
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.1 -0.5 -0.2 -1.2
Signatur
09.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex