Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsnes Fjernvarme AS
Juridisk navn:  Åsnes Fjernvarme AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 06262
C/O Eidsiva Bioenergi As Kallerudlia 9 Industrivegen Fax:
2818 Gjøvik 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Hedmark Åsnes
Org.nr: 992137916
Aksjekapital: 8.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.16%
Resultat  
  
576.61%
Egenkapital  
  
7.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.365.000 4.122.000 3.927.000 3.147.000 544.000
Resultat: 839.000 124.000 -485.000 -1.320.000 -547.000
Egenkapital: 12.530.000 11.692.000 11.567.000 12.052.000 13.951.000
Regnskap for  Åsnes Fjernvarme AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.365.000 4.122.000 3.927.000 3.147.000 544.000
Driftskostnader -4.153.000 -3.635.000 -4.081.000 -4.157.000 -1.142.000
Driftsresultat 1.212.000 487.000 -154.000 -1.010.000 -599.000
Finansinntekter 2.000 7.000 2.000 26.000 53.000
Finanskostnader -375.000 -369.000 -334.000 -335.000 -1.000
Finans -373.000 -362.000 -332.000 -309.000 52.000
Resultat før skatt 839.000 124.000 -485.000 -1.320.000 -547.000
Skattekostnad 0 0 0 -579.000 148.000
Årsresultat 839.000 124.000 -485.000 -1.898.000 -399.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.355.000 25.524.000 25.090.000 24.380.000 24.216.000
Sum omløpsmidler 2.239.000 1.629.000 2.267.000 1.107.000 2.462.000
Sum eiendeler 28.594.000 27.153.000 27.357.000 25.487.000 26.678.000
Sum opptjent egenkapital 963.000 0 -485.000 0 0
Sum egenkapital 12.530.000 11.692.000 11.567.000 12.052.000 13.951.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.064.000 15.461.000 15.791.000 13.435.000 12.728.000
Sum gjeld og egenkapital 28.594.000 27.153.000 27.358.000 25.487.000 26.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.298.000 4.122.000 3.887.000 3.147.000 544.000
Andre inntekter 68.000 0 40.000 0 0
Driftsinntekter 5.365.000 4.122.000 3.927.000 3.147.000 544.000
Varekostnad -2.090.000 -1.623.000 -2.082.000 -1.760.000 -346.000
Lønninger -331.000 -402.000 -483.000 0 -88.000
Avskrivning -1.086.000 -1.055.000 -994.000 -938.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -646.000 -555.000 -522.000 -825.000 -595.000
Driftskostnader -4.153.000 -3.635.000 -4.081.000 -4.157.000 -1.142.000
Driftsresultat 1.212.000 487.000 -154.000 -1.010.000 -599.000
Finansinntekter 2.000 7.000 2.000 26.000 53.000
Finanskostnader -375.000 -369.000 -334.000 -335.000 -1.000
Finans -373.000 -362.000 -332.000 -309.000 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 839.000 124.000 -485.000 -1.898.000 -399.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 579.000
Fast eiendom 23.840.000 25.524.000 6.074.000 73.000 0
Maskiner anlegg 0 0 411.000 6.310.000 6.429.000
Driftsløsøre 2.515.000 0 2.442.000 1.956.000 2.615.000
Sum varige driftsmidler 26.355.000 25.524.000 25.090.000 24.380.000 23.638.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.355.000 25.524.000 25.090.000 24.380.000 24.216.000
Varebeholdning 129.000 152.000 95.000 45.000 96.000
Kundefordringer 415.000 443.000 1.137.000 372.000 89.000
Andre fordringer 1.292.000 759.000 735.000 563.000 2.277.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 404.000 274.000 300.000 126.000 0
Sum omløpsmidler 2.239.000 1.629.000 2.267.000 1.107.000 2.462.000
Sum eiendeler 28.594.000 27.153.000 27.357.000 25.487.000 26.678.000
Sum opptjent egenkapital 963.000 0 -485.000 0 0
Sum egenkapital 12.530.000 11.692.000 11.567.000 12.052.000 13.951.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 15.164.000 14.378.000 14.099.000 12.160.000 10.335.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 815.000 789.000 1.053.000 1.135.000 1.978.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 11.000 212.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 283.000 427.000 140.000 414.000
Sum kortsiktig gjeld 16.064.000 15.461.000 15.791.000 13.435.000 12.728.000
Sum gjeld og egenkapital 28.594.000 27.153.000 27.358.000 25.487.000 26.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.825.000 -13.832.000 -13.524.000 -12.328.000 -10.266.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 43.8 43.1 42.3 47.3 52.3
Resultatgrad 22.6 11.8 -3.9 -32.1 -110.1
Rentedekningsgrad 3.2 1.3 -0.5 -2.9 -546.0
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.4 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.2 1.8 -0.6 -3.9 -2.0
Signatur
29.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex