Åsnes Bygg As
Juridisk navn:  Åsnes Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46583018
Kaptein Dreyers veg 1362 Kaptein Dreyers veg 1362 Fax:
2283 Åsnes Finnskog 2283 Åsnes Finnskog
Fylke: Kommune:
Hedmark Åsnes
Org.nr: 915586597
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 5/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.13%
Resultat  
  
268.85%
Egenkapital  
  
257.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.872.000 2.473.000 1.934.000 681.000
Resultat: 225.000 61.000 -103.000 -57.000
Egenkapital: 120.000 -76.000 -137.000 -35.000
Regnskap for  Åsnes Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.872.000 2.473.000 1.934.000 681.000
Driftskostnader -2.645.000 -2.410.000 -2.037.000 -738.000
Driftsresultat 226.000 62.000 -103.000 -57.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 225.000 61.000 -103.000 -57.000
Skattekostnad -29.000 0 0 0
Årsresultat 196.000 61.000 -103.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 32.000 0 0
Sum omløpsmidler 795.000 353.000 342.000 121.000
Sum eiendeler 890.000 385.000 342.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 -99.000 -160.000 -57.000
Sum egenkapital 120.000 -76.000 -137.000 -35.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 770.000 461.000 480.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 891.000 385.000 343.000 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.872.000 2.473.000 1.934.000 681.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.872.000 2.473.000 1.934.000 681.000
Varekostnad 0 -2.000 0 0
Lønninger -2.341.000 -2.204.000 -1.829.000 -657.000
Avskrivning -20.000 -9.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -284.000 -195.000 -208.000 -81.000
Driftskostnader -2.645.000 -2.410.000 -2.037.000 -738.000
Driftsresultat 226.000 62.000 -103.000 -57.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 196.000 61.000 -103.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 32.000 0 0
Sum varige driftsmidler 71.000 32.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 95.000 32.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 292.000 15.000 189.000 25.000
Andre fordringer 2.000 -4.000 31.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 501.000 342.000 123.000 95.000
Sum omløpsmidler 795.000 353.000 342.000 121.000
Sum eiendeler 890.000 385.000 342.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 -99.000 -160.000 -57.000
Sum egenkapital 120.000 -76.000 -137.000 -35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 28.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 549.000 235.000 208.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 226.000 272.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 770.000 461.000 480.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 891.000 385.000 343.000 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 -108.000 -138.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.7 0.8
Soliditet 13.5 -19.7 -39.9 -29.2
Resultatgrad 7.9 2.5 -5.3 -8.4
Rentedekningsgrad 1 6
Gjeldsgrad 6.4 -6.1 -3.5 -4.4
Total kapitalrentabilitet 25.4 16.1 -47.5
Signatur
26.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex