Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsnes 2022 As
Juridisk navn:  Åsnes 2022 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jonstadvegen 90 Jonstadvegen 90 Fax:
6969 Straumsnes 6969 Straumsnes
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Fjaler
Org.nr: 920691897
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/6/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Havtal As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 80.000
Resultat: -26.000
Egenkapital: 4.000
Regnskap for  Åsnes 2022 As
Resultat 2018
Driftsinntekter 80.000
Driftskostnader -106.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -26.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 104.000
Sum eiendeler 104.000
Sum opptjent egenkapital -26.000
Sum egenkapital 4.000
Sum langsiktig gjeld 100.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 80.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -106.000
Driftskostnader -106.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 104.000
Sum omløpsmidler 104.000
Sum eiendeler 104.000
Sum opptjent egenkapital -26.000
Sum egenkapital 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 100.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 3.8
Resultatgrad -32.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex