Åsane Flis & Gulv AS
Juridisk navn:  Åsane Flis & Gulv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55194670
Liamyrane 6 B Liamyrane 6 B Fax: 55194671
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 983453872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/10/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.99%
Resultat  
  
106.95%
Egenkapital  
  
-0.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.204.000 13.711.000 15.928.000 17.814.000 20.361.000
Resultat: 21.000 -302.000 -325.000 128.000 370.000
Egenkapital: 1.483.000 1.497.000 1.746.000 2.007.000 1.935.000
Regnskap for  Åsane Flis & Gulv AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.204.000 13.711.000 15.928.000 17.814.000 20.361.000
Driftskostnader -12.152.000 -13.994.000 -16.231.000 -17.573.000 -19.877.000
Driftsresultat 53.000 -283.000 -301.000 241.000 484.000
Finansinntekter 1.000 5.000 10.000 13.000 38.000
Finanskostnader -32.000 -25.000 -34.000 -125.000 -153.000
Finans -31.000 -20.000 -24.000 -112.000 -115.000
Resultat før skatt 21.000 -302.000 -325.000 128.000 370.000
Skattekostnad -35.000 52.000 64.000 -57.000 -131.000
Årsresultat -14.000 -250.000 -260.000 72.000 239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 289.000 342.000 202.000 121.000 164.000
Sum omløpsmidler 4.526.000 5.367.000 4.941.000 5.168.000 5.540.000
Sum eiendeler 4.815.000 5.709.000 5.143.000 5.289.000 5.704.000
Sum opptjent egenkapital 1.383.000 1.397.000 1.646.000 1.907.000 1.835.000
Sum egenkapital 1.483.000 1.497.000 1.746.000 2.007.000 1.935.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 166.000 232.000
Sum kortsiktig gjeld 3.332.000 4.212.000 3.397.000 3.115.000 3.537.000
Sum gjeld og egenkapital 4.815.000 5.709.000 5.143.000 5.288.000 5.704.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.204.000 13.711.000 15.928.000 17.814.000 20.361.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.204.000 13.711.000 15.928.000 17.814.000 20.361.000
Varekostnad -6.564.000 -7.824.000 -9.617.000 -9.838.000 -11.795.000
Lønninger -3.119.000 -3.430.000 -3.740.000 -4.412.000 -4.492.000
Avskrivning -18.000 -15.000 -29.000 -39.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.451.000 -2.725.000 -2.845.000 -3.284.000 -3.551.000
Driftskostnader -12.152.000 -13.994.000 -16.231.000 -17.573.000 -19.877.000
Driftsresultat 53.000 -283.000 -301.000 241.000 484.000
Finansinntekter 1.000 5.000 10.000 13.000 38.000
Finanskostnader -32.000 -25.000 -34.000 -125.000 -153.000
Finans -31.000 -20.000 -24.000 -112.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -250.000 -260.000 72.000 239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 252.000 287.000 177.000 79.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 30.000 45.000 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 10.000 25.000 40.000 80.000
Sum varige driftsmidler 37.000 55.000 25.000 40.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 9.000
Sum anleggsmidler 289.000 342.000 202.000 121.000 164.000
Varebeholdning 2.975.000 3.253.000 3.155.000 3.330.000 3.416.000
Kundefordringer 1.026.000 1.353.000 1.163.000 1.234.000 1.201.000
Andre fordringer 53.000 128.000 91.000 91.000 174.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 472.000 635.000 532.000 512.000 748.000
Sum omløpsmidler 4.526.000 5.367.000 4.941.000 5.168.000 5.540.000
Sum eiendeler 4.815.000 5.709.000 5.143.000 5.289.000 5.704.000
Sum opptjent egenkapital 1.383.000 1.397.000 1.646.000 1.907.000 1.835.000
Sum egenkapital 1.483.000 1.497.000 1.746.000 2.007.000 1.935.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 7.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 166.000 232.000
Leverandørgjeld 2.155.000 2.788.000 2.405.000 2.141.000 2.450.000
Betalbar skatt 0 58.000 34.000 60.000 108.000
Skyldig offentlige avgifter 805.000 1.024.000 624.000 504.000 547.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 372.000 336.000 333.000 411.000 433.000
Sum kortsiktig gjeld 3.332.000 4.212.000 3.397.000 3.115.000 3.537.000
Sum gjeld og egenkapital 4.815.000 5.709.000 5.143.000 5.288.000 5.704.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.194.000 1.155.000 1.544.000 2.053.000 2.003.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.5 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
Soliditet 30.8 26.2 33.9 38.0 33.9
Resultatgrad 0.4 -2.1 -1.9 1.4 2.4
Rentedekningsgrad 1.7 -11.3 -8.9 2.0 3.4
Gjeldsgrad 2.2 2.8 1.9 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 1.1 -4.9 -5.7 4.8 9.2
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex