Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Farge As
Juridisk navn:  Åsane Farge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55181015
Åsane Senter 40 Åsane Senter 40 Fax:
5116 Ulset 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 899526112
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/18/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ici Revisjon As
Regnskapsfører: Agenda As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.87%
Resultat  
  
70.89%
Egenkapital  
  
-5.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.399.000 10.767.000 10.069.000 9.914.000 8.786.000
Resultat: 499.000 292.000 -22.000 109.000 217.000
Egenkapital: 1.869.000 1.988.000 1.766.000 1.784.000 1.704.000
Regnskap for  Åsane Farge As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.399.000 10.767.000 10.069.000 9.914.000 8.786.000
Driftskostnader -10.895.000 -10.476.000 -10.083.000 -9.785.000 -8.557.000
Driftsresultat 503.000 292.000 -15.000 129.000 228.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 0 -8.000 -21.000 -13.000
Finans -4.000 1.000 -7.000 -20.000 -12.000
Resultat før skatt 499.000 292.000 -22.000 109.000 217.000
Skattekostnad -121.000 -70.000 4.000 -29.000 -59.000
Årsresultat 379.000 222.000 -18.000 80.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 187.000 101.000 140.000 79.000
Sum omløpsmidler 3.111.000 3.167.000 2.883.000 2.538.000 2.184.000
Sum eiendeler 3.244.000 3.354.000 2.984.000 2.678.000 2.263.000
Sum opptjent egenkapital 1.119.000 988.000 766.000 784.000 704.000
Sum egenkapital 1.869.000 1.988.000 1.766.000 1.784.000 1.704.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 4.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.375.000 1.365.000 1.219.000 891.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 3.244.000 3.354.000 2.985.000 2.679.000 2.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.399.000 10.767.000 10.069.000 9.914.000 8.786.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.399.000 10.767.000 10.069.000 9.914.000 8.786.000
Varekostnad -6.211.000 -6.071.000 -5.644.000 -5.614.000 -4.823.000
Lønninger -2.406.000 -2.311.000 -2.124.000 -2.105.000 -1.943.000
Avskrivning -71.000 -60.000 -39.000 -29.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.207.000 -2.034.000 -2.276.000 -2.037.000 -1.770.000
Driftskostnader -10.895.000 -10.476.000 -10.083.000 -9.785.000 -8.557.000
Driftsresultat 503.000 292.000 -15.000 129.000 228.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 0 -8.000 -21.000 -13.000
Finans -4.000 1.000 -7.000 -20.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 379.000 222.000 -18.000 80.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 187.000 101.000 140.000 79.000
Sum varige driftsmidler 133.000 187.000 101.000 140.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 133.000 187.000 101.000 140.000 79.000
Varebeholdning 1.774.000 1.705.000 1.724.000 1.338.000 1.376.000
Kundefordringer 234.000 91.000 86.000 113.000 70.000
Andre fordringer 597.000 431.000 369.000 136.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 506.000 941.000 704.000 952.000 610.000
Sum omløpsmidler 3.111.000 3.167.000 2.883.000 2.538.000 2.184.000
Sum eiendeler 3.244.000 3.354.000 2.984.000 2.678.000 2.263.000
Sum opptjent egenkapital 1.119.000 988.000 766.000 784.000 704.000
Sum egenkapital 1.869.000 1.988.000 1.766.000 1.784.000 1.704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 4.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 4.000 3.000
Leverandørgjeld 769.000 814.000 801.000 418.000 101.000
Betalbar skatt 122.000 69.000 0 29.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 233.000 262.000 190.000 222.000 186.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 220.000 228.000 223.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 1.375.000 1.365.000 1.219.000 891.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 3.244.000 3.354.000 2.985.000 2.679.000 2.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.736.000 1.802.000 1.664.000 1.647.000 1.628.000
Likviditetsgrad 1 2 2.3 2 2.8 3.9
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1.4 1.5
Soliditet 57.6 59.3 59.2 66.6 75.3
Resultatgrad 4.4 2.7 -0.1 1.3 2.6
Rentedekningsgrad 125.8 -1.9 6.2 17.6
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 15.5 8.7 -0.5 4.9 10.1
Signatur
15.01.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex