Åsane Energi As
Juridisk navn:  Åsane Energi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66799900
Postboks 485 C/O Profier As Erteløkka 7 Fax: 71570461
1373 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 996514722
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.76%
Resultat  
  
25.79%
Egenkapital  
  
-10.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.826.000 4.397.000 2.879.000 2.519.000 460.000
Resultat: -754.000 -1.016.000 -1.320.000 -2.197.000 -527.000
Egenkapital: 5.462.000 6.102.000 6.926.000 7.958.000 -381.000
Regnskap for  Åsane Energi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.826.000 4.397.000 2.879.000 2.519.000 460.000
Driftskostnader -4.646.000 -4.404.000 -3.346.000 -3.227.000 -762.000
Driftsresultat 181.000 -7.000 -467.000 -708.000 -302.000
Finansinntekter 11.000 12.000 15.000 8.000 6.000
Finanskostnader -946.000 -1.021.000 -868.000 -1.497.000 -231.000
Finans -935.000 -1.009.000 -853.000 -1.489.000 -225.000
Resultat før skatt -754.000 -1.016.000 -1.320.000 -2.197.000 -527.000
Skattekostnad 114.000 192.000 288.000 536.000 142.000
Årsresultat -640.000 -824.000 -1.032.000 -1.661.000 -385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.006.000 33.499.000 35.114.000 36.633.000 36.194.000
Sum omløpsmidler 2.963.000 3.250.000 3.321.000 1.968.000 1.473.000
Sum eiendeler 34.969.000 36.749.000 38.435.000 38.601.000 37.667.000
Sum opptjent egenkapital -4.638.000 -3.998.000 -3.174.000 -2.142.000 -481.000
Sum egenkapital 5.462.000 6.102.000 6.926.000 7.958.000 -381.000
Sum langsiktig gjeld 28.288.000 29.838.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.219.000 810.000 31.509.000 30.643.000 38.048.000
Sum gjeld og egenkapital 34.969.000 36.750.000 38.435.000 38.601.000 37.667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.826.000 4.397.000 2.879.000 2.519.000 460.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.826.000 4.397.000 2.879.000 2.519.000 460.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.807.000 -1.807.000 -1.807.000 -1.808.000 -217.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.839.000 -2.597.000 -1.539.000 -1.419.000 -545.000
Driftskostnader -4.646.000 -4.404.000 -3.346.000 -3.227.000 -762.000
Driftsresultat 181.000 -7.000 -467.000 -708.000 -302.000
Finansinntekter 11.000 12.000 15.000 8.000 6.000
Finanskostnader -946.000 -1.021.000 -868.000 -1.497.000 -231.000
Finans -935.000 -1.009.000 -853.000 -1.489.000 -225.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -640.000 -824.000 -1.032.000 -1.661.000 -385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.311.000 1.197.000 1.005.000 717.000 181.000
Fast eiendom 30.695.000 32.302.000 34.109.000 35.916.000 36.012.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.695.000 32.302.000 34.109.000 35.916.000 36.012.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.006.000 33.499.000 35.114.000 36.633.000 36.194.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.033.000 1.435.000 699.000 37.000 460.000
Andre fordringer 0 39.000 0 15.000 901.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.930.000 1.776.000 2.622.000 1.916.000 112.000
Sum omløpsmidler 2.963.000 3.250.000 3.321.000 1.968.000 1.473.000
Sum eiendeler 34.969.000 36.749.000 38.435.000 38.601.000 37.667.000
Sum opptjent egenkapital -4.638.000 -3.998.000 -3.174.000 -2.142.000 -481.000
Sum egenkapital 5.462.000 6.102.000 6.926.000 7.958.000 -381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 30.144.000 31.549.000
Sum langsiktig gjeld 28.288.000 29.838.000 0 0 0
Leverandørgjeld 399.000 344.000 219.000 0 3.765.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 245.000 91.000 111.000 353.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 575.000 375.000 31.179.000 146.000 2.734.000
Sum kortsiktig gjeld 1.219.000 810.000 31.509.000 30.643.000 38.048.000
Sum gjeld og egenkapital 34.969.000 36.750.000 38.435.000 38.601.000 37.667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.744.000 2.440.000 -28.188.000 -28.675.000 -36.575.000
Likviditetsgrad 1 2.4 4 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 2.4 4 0.1 0.1 0.1
Soliditet 15.6 16.6 1 20.6 -1.0
Resultatgrad 3.8 -0.2 -16.2 -28.1 -65.7
Rentedekningsgrad 0.2 -0.5 -0.5 -1.3
Gjeldsgrad 5.4 5 4.5 3.9 -99.9
Total kapitalrentabilitet 0.5 0 -1.2 -1.8 -0.8
Signatur
03.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex