Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Åsane Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99613834
Langarinden 5 Langarinden 5 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 913598644
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 5/5/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.27%
Resultat  
  
134.9%
Egenkapital  
  
1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 522.000 631.000 639.000 629.000 263.000
Resultat: 52.000 -149.000 -334.000 -115.000 -355.000
Egenkapital: 3.118.000 3.066.000 3.215.000 3.549.000 3.665.000
Regnskap for  Åsane Eiendomsutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 522.000 631.000 639.000 629.000 263.000
Driftskostnader -250.000 -577.000 -785.000 -523.000 -460.000
Driftsresultat 272.000 55.000 -145.000 106.000 -197.000
Finansinntekter 4.000 4.000 6.000 3.000 0
Finanskostnader -225.000 -208.000 -195.000 -225.000 -158.000
Finans -221.000 -204.000 -189.000 -222.000 -158.000
Resultat før skatt 52.000 -149.000 -334.000 -115.000 -355.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -149.000 -334.000 -115.000 -355.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.459.000 8.459.000 8.459.000 8.459.000 8.511.000
Sum omløpsmidler 1.998.000 47.000 59.000 111.000 236.000
Sum eiendeler 10.457.000 8.506.000 8.518.000 8.570.000 8.747.000
Sum opptjent egenkapital -912.000 -964.000 -815.000 -481.000 -366.000
Sum egenkapital 3.118.000 3.066.000 3.215.000 3.549.000 3.665.000
Sum langsiktig gjeld 7.290.000 5.113.000 5.255.000 5.000.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 327.000 48.000 20.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 10.457.000 8.506.000 8.518.000 8.569.000 8.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 522.000 631.000 639.000 629.000 263.000
Driftsinntekter 522.000 631.000 639.000 629.000 263.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -84.000 -103.000
Avskrivning 0 0 0 -11.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -250.000 -577.000 -785.000 -428.000 -351.000
Driftskostnader -250.000 -577.000 -785.000 -523.000 -460.000
Driftsresultat 272.000 55.000 -145.000 106.000 -197.000
Finansinntekter 4.000 4.000 6.000 3.000 0
Finanskostnader -225.000 -208.000 -195.000 -225.000 -158.000
Finans -221.000 -204.000 -189.000 -222.000 -158.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -149.000 -334.000 -115.000 -355.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.459.000 8.459.000 8.459.000 8.459.000 8.459.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 53.000
Sum varige driftsmidler 8.459.000 8.459.000 8.459.000 8.459.000 8.511.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.459.000 8.459.000 8.459.000 8.459.000 8.511.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.990.000 23.000 26.000 17.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 24.000 33.000 93.000 217.000
Sum omløpsmidler 1.998.000 47.000 59.000 111.000 236.000
Sum eiendeler 10.457.000 8.506.000 8.518.000 8.570.000 8.747.000
Sum opptjent egenkapital -912.000 -964.000 -815.000 -481.000 -366.000
Sum egenkapital 3.118.000 3.066.000 3.215.000 3.549.000 3.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 299.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.290.000 5.113.000 5.255.000 5.000.000 5.000.000
Leverandørgjeld 41.000 17.000 37.000 14.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 10.000 10.000 6.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 327.000 48.000 20.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 10.457.000 8.506.000 8.518.000 8.569.000 8.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.949.000 -280.000 11.000 91.000 153.000
Likviditetsgrad 1 40.8 0.1 1.2 5.5 2.8
Likviditetsgrad 2 40.8 0.1 1.2 5.6 2.9
Soliditet 29.8 3 37.7 41.4 41.9
Resultatgrad 52.1 8.7 -22.7 16.9 -74.9
Rentedekningsgrad 1.2 0.3 -0.7 0.5 -1.2
Gjeldsgrad 2.4 1.8 1.6 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.6 0.7 -1.6 1.3 -2.3
Signatur
16.03.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex