Åsane Eiendomsselskap AS
Juridisk navn:  Åsane Eiendomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33459072
C/O Erik Aasmundtveit Asnespynten 3 C/O Erik Aasmundtveit Asnespynten 3 Fax:
3222 Sandefjord 3222 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 988856355
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Fgh Revisjon As
Regnskapsfører: Viken Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.63%
Resultat  
  
-20.08%
Egenkapital  
  
3.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.925.000 3.862.000 3.862.000 3.862.000 3.862.000
Resultat: 1.847.000 2.311.000 2.255.000 2.088.000 1.646.000
Egenkapital: 10.319.000 10.017.000 19.292.000 17.551.000 15.936.000
Regnskap for  Åsane Eiendomsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.925.000 3.862.000 3.862.000 3.862.000 3.862.000
Driftskostnader -1.326.000 -862.000 -868.000 -886.000 -896.000
Driftsresultat 2.598.000 3.000.000 2.993.000 2.976.000 2.965.000
Finansinntekter 25.000 173.000 164.000 190.000 271.000
Finanskostnader -776.000 -861.000 -902.000 -1.078.000 -1.590.000
Finans -751.000 -688.000 -738.000 -888.000 -1.319.000
Resultat før skatt 1.847.000 2.311.000 2.255.000 2.088.000 1.646.000
Skattekostnad -367.000 -500.000 -513.000 -473.000 -445.000
Årsresultat 1.480.000 1.811.000 1.742.000 1.615.000 1.202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.640.000 35.390.000 43.416.000 44.283.000 44.693.000
Sum omløpsmidler 2.230.000 11.240.000 2.702.000 1.120.000 200.000
Sum eiendeler 36.870.000 46.630.000 46.118.000 45.403.000 44.893.000
Sum opptjent egenkapital 1.480.000 0 4.278.000 2.537.000 922.000
Sum egenkapital 10.319.000 10.017.000 19.292.000 17.551.000 15.936.000
Sum langsiktig gjeld 23.567.000 24.685.000 26.174.000 27.223.000 28.264.000
Sum kortsiktig gjeld 2.984.000 11.927.000 652.000 630.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 36.870.000 46.629.000 46.118.000 45.404.000 44.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.925.000 3.862.000 3.862.000 3.862.000 3.862.000
Driftsinntekter 3.925.000 3.862.000 3.862.000 3.862.000 3.862.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -576.000 -112.000 -118.000 -136.000 -146.000
Driftskostnader -1.326.000 -862.000 -868.000 -886.000 -896.000
Driftsresultat 2.598.000 3.000.000 2.993.000 2.976.000 2.965.000
Finansinntekter 25.000 173.000 164.000 190.000 271.000
Finanskostnader -776.000 -861.000 -902.000 -1.078.000 -1.590.000
Finans -751.000 -688.000 -738.000 -888.000 -1.319.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -11.000.000 0 0 0
Årsresultat 1.480.000 1.811.000 1.742.000 1.615.000 1.202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 34.640.000 35.390.000 36.140.000 37.161.000 37.641.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 34.640.000 35.390.000 36.140.000 37.161.000 37.641.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 7.276.000 7.122.000 7.052.000
Sum anleggsmidler 34.640.000 35.390.000 43.416.000 44.283.000 44.693.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 47.000 195.000 194.000 195.000 200.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.184.000 3.721.000 2.218.000 925.000 0
Sum omløpsmidler 2.230.000 11.240.000 2.702.000 1.120.000 200.000
Sum eiendeler 36.870.000 46.630.000 46.118.000 45.403.000 44.893.000
Sum opptjent egenkapital 1.480.000 0 4.278.000 2.537.000 922.000
Sum egenkapital 10.319.000 10.017.000 19.292.000 17.551.000 15.936.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.278.000 1.263.000 1.218.000 1.134.000 1.042.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.439.000 114.000 0 0 226.000
Sum langsiktig gjeld 23.567.000 24.685.000 26.174.000 27.223.000 28.264.000
Leverandørgjeld 7.000 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 427.000 429.000 382.000 220.000
Skyldig offentlige avgifter 163.000 317.000 160.000 159.000 157.000
Utbytte 0 -11.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 64.000 63.000 89.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 2.984.000 11.927.000 652.000 630.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 36.870.000 46.629.000 46.118.000 45.404.000 44.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -754.000 -687.000 2.050.000 490.000 -492.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 4.1 1.8 0.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 4.1 1.8 0.3
Soliditet 2 21.5 41.8 38.7 35.5
Resultatgrad 66.2 77.7 77.5 77.1 76.8
Rentedekningsgrad 3.3 3.5 3.3 2.9 2.0
Gjeldsgrad 2.6 3.7 1.4 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 7.1 6.8 6.8 7.0 7.2
Prokurister
24.12.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex