Åsane Eiendom AS
Juridisk navn:  Åsane Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55184718
Hylkjeflaten 1 Hylkjeflaten 1 Fax:
5109 Hylkje 5109 Hylkje
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 981408330
Aksjekapital: 1.734.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.67%
Resultat  
  
2.01%
Egenkapital  
  
17.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.861.000 7.809.000 7.248.000 7.081.000 4.920.000
Resultat: 5.476.000 5.368.000 5.059.000 4.804.000 3.090.000
Egenkapital: 28.925.000 24.632.000 20.481.000 16.621.000 12.996.000
Regnskap for  Åsane Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.861.000 7.809.000 7.248.000 7.081.000 4.920.000
Driftskostnader -1.433.000 -1.454.000 -1.067.000 -1.096.000 -590.000
Driftsresultat 6.429.000 6.354.000 6.181.000 5.985.000 4.330.000
Finansinntekter 72.000 58.000 28.000 9.000 19.000
Finanskostnader -1.025.000 -1.044.000 -1.150.000 -1.190.000 -1.259.000
Finans -953.000 -986.000 -1.122.000 -1.181.000 -1.240.000
Resultat før skatt 5.476.000 5.368.000 5.059.000 4.804.000 3.090.000
Skattekostnad -1.183.000 -1.217.000 -1.200.000 -1.179.000 -835.000
Årsresultat 4.293.000 4.151.000 3.859.000 3.626.000 2.255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.448.000 53.736.000 53.981.000 52.302.000 52.509.000
Sum omløpsmidler 11.653.000 8.584.000 5.600.000 4.423.000 2.872.000
Sum eiendeler 65.101.000 62.320.000 59.581.000 56.725.000 55.381.000
Sum opptjent egenkapital 27.191.000 22.898.000 18.747.000 14.887.000 11.262.000
Sum egenkapital 28.925.000 24.632.000 20.481.000 16.621.000 12.996.000
Sum langsiktig gjeld 34.567.000 36.086.000 37.583.000 38.788.000 40.276.000
Sum kortsiktig gjeld 1.609.000 1.602.000 1.517.000 1.316.000 2.109.000
Sum gjeld og egenkapital 65.101.000 62.320.000 59.581.000 56.725.000 55.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.861.000 7.809.000 7.248.000 7.081.000 4.920.000
Driftsinntekter 7.861.000 7.809.000 7.248.000 7.081.000 4.920.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -340.000 -345.000 -346.000 -346.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.093.000 -1.109.000 -721.000 -750.000 -461.000
Driftskostnader -1.433.000 -1.454.000 -1.067.000 -1.096.000 -590.000
Driftsresultat 6.429.000 6.354.000 6.181.000 5.985.000 4.330.000
Finansinntekter 72.000 58.000 28.000 9.000 19.000
Finanskostnader -1.025.000 -1.044.000 -1.150.000 -1.190.000 -1.259.000
Finans -953.000 -986.000 -1.122.000 -1.181.000 -1.240.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.293.000 4.151.000 3.859.000 3.626.000 2.255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 51.320.000 51.660.000 51.956.000 52.302.000 52.509.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 51.320.000 51.660.000 51.956.000 52.302.000 52.509.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.128.000 2.076.000 2.025.000 0 0
Sum anleggsmidler 53.448.000 53.736.000 53.981.000 52.302.000 52.509.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 352.000 402.000 137.000 233.000 132.000
Andre fordringer 47.000 47.000 50.000 45.000 467.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.253.000 8.136.000 5.413.000 4.146.000 2.272.000
Sum omløpsmidler 11.653.000 8.584.000 5.600.000 4.423.000 2.872.000
Sum eiendeler 65.101.000 62.320.000 59.581.000 56.725.000 55.381.000
Sum opptjent egenkapital 27.191.000 22.898.000 18.747.000 14.887.000 11.262.000
Sum egenkapital 28.925.000 24.632.000 20.481.000 16.621.000 12.996.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.688.000 1.642.000 1.573.000 1.478.000 1.406.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.567.000 36.086.000 37.583.000 38.788.000 40.276.000
Leverandørgjeld 100.000 119.000 54.000 4.000 1.449.000
Betalbar skatt 1.136.000 1.148.000 1.105.000 1.107.000 638.000
Skyldig offentlige avgifter 250.000 226.000 225.000 186.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 108.000 133.000 19.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 1.609.000 1.602.000 1.517.000 1.316.000 2.109.000
Sum gjeld og egenkapital 65.101.000 62.320.000 59.581.000 56.725.000 55.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.044.000 6.982.000 4.083.000 3.107.000 763.000
Likviditetsgrad 1 7.2 5.4 3.7 3.4 1.4
Likviditetsgrad 2 7.2 5.4 3.7 3.4 1.4
Soliditet 44.4 39.5 34.4 29.3 23.5
Resultatgrad 81.8 81.4 85.3 84.5 88.0
Rentedekningsgrad 6.3 6.1 5.4 5.0 3.5
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.9 2.4 3.3
Total kapitalrentabilitet 1 10.3 10.4 10.6 7.9
Signatur
20.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex