Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Drift As
Juridisk navn:  Åsane Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haukedalen 160 Haukedalen 160 Fax:
5121 Ulset 5121 Ulset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 916880146
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/3/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.29%
Resultat  
  
-85.71%
Egenkapital  
  
-56.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 24.000 21.000 90.000
Resultat: -13.000 -7.000 0
Egenkapital: 10.000 23.000 30.000
Regnskap for  Åsane Drift As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.000 21.000 90.000
Driftskostnader -36.000 -29.000 -90.000
Driftsresultat -12.000 -7.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt -13.000 -7.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -13.000 -7.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.000 56.000 107.000
Sum eiendeler 14.000 56.000 107.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -7.000 0
Sum egenkapital 10.000 23.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 34.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 57.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.000 21.000 90.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 24.000 21.000 90.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -16.000 0 -67.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -29.000 -23.000
Driftskostnader -36.000 -29.000 -90.000
Driftsresultat -12.000 -7.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -13.000 -7.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 14.000 56.000 107.000
Sum omløpsmidler 14.000 56.000 107.000
Sum eiendeler 14.000 56.000 107.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -7.000 0
Sum egenkapital 10.000 23.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 11.000 7.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 23.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 34.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 57.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 22.000 30.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.8 1.6 1.4
Soliditet 66.7 40.4 2
Resultatgrad -33.3 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1.5 2.6
Total kapitalrentabilitet -12.3 0
Signatur
14.03.2016
Prokurister
14.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex