Åsane Byggmesterforretning AS
Juridisk navn:  Åsane Byggmesterforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55393900
Postboks 234 Ulset Hesthaugvegen 18 Fax: 55393910
5873 Bergen 5119 Ulset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 962116663
Aksjekapital: 510.000 NOK
Antall ansatte: 129
Etableringsdato: 11/8/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.09%
Resultat  
  
-23.27%
Egenkapital  
  
0.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 470.696.000 535.453.000 409.144.000 396.610.000 335.513.000
Resultat: 33.305.000 43.404.000 42.038.000 43.391.000 40.448.000
Egenkapital: 58.639.000 58.417.000 50.759.000 43.771.000 36.902.000
Regnskap for  Åsane Byggmesterforretning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 470.696.000 535.453.000 409.144.000 396.610.000 335.513.000
Driftskostnader -438.970.000 -493.606.000 -369.156.000 -355.910.000 -296.857.000
Driftsresultat 31.726.000 41.847.000 39.988.000 40.700.000 38.654.000
Finansinntekter 1.599.000 1.577.000 2.064.000 2.709.000 1.816.000
Finanskostnader -19.000 -21.000 -14.000 -19.000 -23.000
Finans 1.580.000 1.556.000 2.050.000 2.690.000 1.793.000
Resultat før skatt 33.305.000 43.404.000 42.038.000 43.391.000 40.448.000
Skattekostnad -7.749.000 -9.997.000 -10.213.000 -10.980.000 -11.245.000
Årsresultat 25.556.000 33.407.000 31.825.000 32.411.000 29.204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.832.000 12.927.000 10.745.000 11.497.000 11.947.000
Sum omløpsmidler 223.432.000 247.453.000 226.390.000 227.767.000 211.357.000
Sum eiendeler 237.264.000 260.380.000 237.135.000 239.264.000 223.304.000
Sum opptjent egenkapital 58.028.000 57.806.000 50.148.000 43.160.000 36.291.000
Sum egenkapital 58.639.000 58.417.000 50.759.000 43.771.000 36.902.000
Sum langsiktig gjeld -744.000 12.281.000 8.885.000 6.389.000 27.557.000
Sum kortsiktig gjeld 179.370.000 189.682.000 177.491.000 189.104.000 158.845.000
Sum gjeld og egenkapital 237.265.000 260.380.000 237.135.000 239.264.000 223.304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 470.696.000 535.453.000 409.144.000 396.610.000 335.508.000
Andre inntekter 0 0 0 0 5.000
Driftsinntekter 470.696.000 535.453.000 409.144.000 396.610.000 335.513.000
Varekostnad -323.844.000 -403.926.000 -291.604.000 -286.893.000 -214.280.000
Lønninger -86.297.000 -85.972.000 -71.648.000 -67.365.000 -63.776.000
Avskrivning -1.316.000 -1.146.000 -1.448.000 -1.333.000 -1.285.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.434.000 -10.794.000 -8.392.000 -8.755.000 -7.649.000
Driftskostnader -438.970.000 -493.606.000 -369.156.000 -355.910.000 -296.857.000
Driftsresultat 31.726.000 41.847.000 39.988.000 40.700.000 38.654.000
Finansinntekter 1.599.000 1.577.000 2.064.000 2.709.000 1.816.000
Finanskostnader -19.000 -21.000 -14.000 -19.000 -23.000
Finans 1.580.000 1.556.000 2.050.000 2.690.000 1.793.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -25.556.000 -26.000.000 -25.000.000 -25.700.000 -23.600.000
Årsresultat 25.556.000 33.407.000 31.825.000 32.411.000 29.204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.821.000 2.898.000 2.976.000 3.053.000 2.929.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.772.000 1.849.000 1.093.000 1.421.000 2.035.000
Sum varige driftsmidler 5.866.000 6.036.000 5.278.000 5.258.000 5.619.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.966.000 6.891.000 5.467.000 6.238.000 6.328.000
Sum anleggsmidler 13.832.000 12.927.000 10.745.000 11.497.000 11.947.000
Varebeholdning 25.771.000 43.350.000 34.685.000 30.681.000 22.530.000
Kundefordringer 192.086.000 198.132.000 186.524.000 191.153.000 52.911.000
Andre fordringer 666.000 1.263.000 893.000 1.664.000 2.240.000
Sum investeringer 0 0 0 0 39.653.000
Kasse, bank 4.909.000 4.708.000 4.287.000 4.269.000 94.023.000
Sum omløpsmidler 223.432.000 247.453.000 226.390.000 227.767.000 211.357.000
Sum eiendeler 237.264.000 260.380.000 237.135.000 239.264.000 223.304.000
Sum opptjent egenkapital 58.028.000 57.806.000 50.148.000 43.160.000 36.291.000
Sum egenkapital 58.639.000 58.417.000 50.759.000 43.771.000 36.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser -744.000 12.281.000 8.885.000 6.389.000 27.557.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -744.000 12.281.000 8.885.000 6.389.000 27.557.000
Leverandørgjeld 23.635.000 46.603.000 33.051.000 27.418.000 35.380.000
Betalbar skatt 20.774.000 6.601.000 7.663.000 32.068.000 3.824.000
Skyldig offentlige avgifter 15.513.000 6.167.000 11.737.000 6.948.000 7.682.000
Utbytte -25.556.000 -26.000.000 -25.000.000 -25.700.000 -23.600.000
Annen kortsiktig gjeld 119.447.000 130.311.000 125.039.000 122.670.000 111.959.000
Sum kortsiktig gjeld 179.370.000 189.682.000 177.491.000 189.104.000 158.845.000
Sum gjeld og egenkapital 237.265.000 260.380.000 237.135.000 239.264.000 223.304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.062.000 57.771.000 48.899.000 38.663.000 52.512.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 24.7 22.4 21.4 18.3 16.5
Resultatgrad 6.7 7.8 9.8 10.3 11.5
Rentedekningsgrad 1669.8 1992.7 2856.3 2284.7 1759.6
Gjeldsgrad 3 3.5 3.7 4.5 5.1
Total kapitalrentabilitet 1 16.7 17.7 18.1 18.1
Signatur
06.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex