Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Bygg Og Industriservice As
Juridisk navn:  Åsane Bygg Og Industriservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96688622
Liamyrane 10 Liamyrane 10 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 914548896
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/24/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Veno Optimal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.74%
Resultat  
  
53.23%
Egenkapital  
  
-82.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.996.000 2.841.000 3.829.000 1.598.000 295.000
Resultat: -116.000 -248.000 262.000 -225.000 10.000
Egenkapital: -257.000 -141.000 55.000 -141.000 28.000
Regnskap for  Åsane Bygg Og Industriservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.996.000 2.841.000 3.829.000 1.598.000 295.000
Driftskostnader -2.109.000 -3.087.000 -3.564.000 -1.820.000 -285.000
Driftsresultat -114.000 -245.000 266.000 -222.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -2.000 0
Finans -3.000 -3.000 -4.000 -2.000 0
Resultat før skatt -116.000 -248.000 262.000 -225.000 10.000
Skattekostnad 0 52.000 -65.000 55.000 0
Årsresultat -116.000 -197.000 196.000 -169.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 52.000 0 55.000 0
Sum omløpsmidler 292.000 253.000 445.000 210.000 324.000
Sum eiendeler 344.000 305.000 445.000 265.000 324.000
Sum opptjent egenkapital -287.000 -171.000 25.000 -171.000 0
Sum egenkapital -257.000 -141.000 55.000 -141.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 601.000 447.000 390.000 406.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 344.000 306.000 445.000 265.000 324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.996.000 2.841.000 3.829.000 1.598.000 295.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.996.000 2.841.000 3.829.000 1.598.000 295.000
Varekostnad -1.714.000 -2.060.000 -2.577.000 -907.000 -285.000
Lønninger -210.000 -758.000 -780.000 -713.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -185.000 -269.000 -207.000 -200.000 0
Driftskostnader -2.109.000 -3.087.000 -3.564.000 -1.820.000 -285.000
Driftsresultat -114.000 -245.000 266.000 -222.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -2.000 0
Finans -3.000 -3.000 -4.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -116.000 -197.000 196.000 -169.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 52.000 0 55.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 52.000 0 55.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 24.000 156.000 101.000 166.000 295.000
Andre fordringer 19.000 0 48.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 249.000 97.000 296.000 43.000 29.000
Sum omløpsmidler 292.000 253.000 445.000 210.000 324.000
Sum eiendeler 344.000 305.000 445.000 265.000 324.000
Sum opptjent egenkapital -287.000 -171.000 25.000 -171.000 0
Sum egenkapital -257.000 -141.000 55.000 -141.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 420.000 104.000 31.000 112.000 7.000
Betalbar skatt -10.000 0 10.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 83.000 190.000 119.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 260.000 159.000 175.000 289.000
Sum kortsiktig gjeld 601.000 447.000 390.000 406.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 344.000 306.000 445.000 265.000 324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -309.000 -194.000 55.000 -196.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 1.1 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 1.1 0.6 1.1
Soliditet -74.7 -46.1 12.4 -53.2 8.6
Resultatgrad -5.7 -8.6 6.9 -13.9 3.4
Rentedekningsgrad -81.7 66.5 -111.0
Gjeldsgrad -2.3 -3.2 7.1 -2.9 10.6
Total kapitalrentabilitet -33.1 -80.1 59.8 -83.8 3.1
Signatur
15.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex