Åsane Bowling & Eventsenter As
Juridisk navn:  Åsane Bowling & Eventsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46920952
C/O Flexi As Postboks 118 Åsamyrane 86 Fax:
1740 Borgenhaugen 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917324506
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/6/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Flexi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.37%
Resultat  
  
-225.87%
Egenkapital  
  
-293.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 6.026.000 8.074.000 15.000
Resultat: -973.000 773.000 -418.000
Egenkapital: -587.000 304.000 -388.000
Regnskap for  Åsane Bowling & Eventsenter As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.026.000 8.074.000 15.000
Driftskostnader -6.938.000 -7.232.000 -420.000
Driftsresultat -912.000 842.000 -405.000
Finansinntekter 3.000 3.000 0
Finanskostnader -64.000 -71.000 -12.000
Finans -61.000 -68.000 -12.000
Resultat før skatt -973.000 773.000 -418.000
Skattekostnad 82.000 -82.000 0
Årsresultat -891.000 692.000 -418.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.283.000 1.751.000 2.084.000
Sum omløpsmidler 1.081.000 1.632.000 608.000
Sum eiendeler 2.364.000 3.383.000 2.692.000
Sum opptjent egenkapital -617.000 274.000 -418.000
Sum egenkapital -587.000 304.000 -388.000
Sum langsiktig gjeld 2.295.000 2.647.000 2.781.000
Sum kortsiktig gjeld 657.000 432.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 2.365.000 3.383.000 2.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.882.000 7.899.000 0
Andre inntekter 144.000 175.000 15.000
Driftsinntekter 6.026.000 8.074.000 15.000
Varekostnad -869.000 -1.348.000 -10.000
Lønninger -2.161.000 -2.103.000 0
Avskrivning -468.000 -462.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.440.000 -3.319.000 -285.000
Driftskostnader -6.938.000 -7.232.000 -420.000
Driftsresultat -912.000 842.000 -405.000
Finansinntekter 3.000 3.000 0
Finanskostnader -64.000 -71.000 -12.000
Finans -61.000 -68.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -891.000 692.000 -418.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 597.000 828.000 1.059.000
Driftsløsøre 686.000 922.000 1.024.000
Sum varige driftsmidler 1.283.000 1.751.000 2.084.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.283.000 1.751.000 2.084.000
Varebeholdning 55.000 74.000 0
Kundefordringer 8.000 17.000 0
Andre fordringer -26.000 -27.000 462.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.043.000 1.568.000 146.000
Sum omløpsmidler 1.081.000 1.632.000 608.000
Sum eiendeler 2.364.000 3.383.000 2.692.000
Sum opptjent egenkapital -617.000 274.000 -418.000
Sum egenkapital -587.000 304.000 -388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 82.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.295.000 2.647.000 2.781.000
Leverandørgjeld 308.000 71.000 198.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 127.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 234.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 657.000 432.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 2.365.000 3.383.000 2.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 424.000 1.200.000 310.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.8 2
Likviditetsgrad 2 1.6 3.6 2
Soliditet -24.8 9 -14.4
Resultatgrad -15.1 10.4
Rentedekningsgrad -14.3 11.9 -33.8
Gjeldsgrad - 10.1 -7.9
Total kapitalrentabilitet -38.4 2 -15.1
Signatur
13.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex