Åsane Borettslag
Juridisk navn:  Åsane Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90605779
Postboks 382 V/Sørlandet Boligbyggelag Rådhusgata 14 Fax: 38026183
4664 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 955359720
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/27/1978
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sørlandet Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.91%
Resultat  
  
-14.74%
Egenkapital  
  
12.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2013
Omsetning: 13.542.000 13.667.000 13.821.000 13.943.000 13.623.000
Resultat: 2.465.000 2.891.000 2.791.000 3.748.000 271.000
Egenkapital: 21.965.000 19.500.000 16.610.000 13.819.000 8.880.000
Regnskap for  Åsane Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2013
Driftsinntekter 13.542.000 13.667.000 13.821.000 13.943.000 13.623.000
Driftskostnader -10.477.000 -9.669.000 -9.387.000 -8.425.000 -11.359.000
Driftsresultat 3.066.000 3.998.000 4.433.000 5.518.000 2.265.000
Finansinntekter 11.000 13.000 14.000 40.000 142.000
Finanskostnader -612.000 -1.121.000 -1.657.000 -1.810.000 -2.136.000
Finans -601.000 -1.108.000 -1.643.000 -1.770.000 -1.994.000
Resultat før skatt 2.465.000 2.891.000 2.791.000 3.748.000 271.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.465.000 2.891.000 2.791.000 3.748.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.316.000 73.494.000 72.948.000 72.874.000 72.801.000
Sum omløpsmidler 4.412.000 4.268.000 4.216.000 3.921.000 3.920.000
Sum eiendeler 77.728.000 77.762.000 77.164.000 76.795.000 76.721.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 8.859.000
Sum egenkapital 21.965.000 19.500.000 16.610.000 13.819.000 8.880.000
Sum langsiktig gjeld 54.777.000 57.148.000 59.612.000 62.463.000 67.028.000
Sum kortsiktig gjeld 987.000 1.113.000 943.000 514.000 814.000
Sum gjeld og egenkapital 55.785.000 58.282.000 60.576.000 62.998.000 76.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 13.542.000 13.667.000 13.821.000 13.943.000 13.623.000
Driftsinntekter 13.542.000 13.667.000 13.821.000 13.943.000 13.623.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -937.000 -882.000 -836.000 -784.000 -857.000
Avskrivning -178.000 -96.000 -47.000 -17.000 -16.000
Nedskrivning -7.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.355.000 -8.691.000 -8.504.000 -7.624.000 -10.486.000
Driftskostnader -10.477.000 -9.669.000 -9.387.000 -8.425.000 -11.359.000
Driftsresultat 3.066.000 3.998.000 4.433.000 5.518.000 2.265.000
Finansinntekter 11.000 13.000 14.000 40.000 142.000
Finanskostnader -612.000 -1.121.000 -1.657.000 -1.810.000 -2.136.000
Finans -601.000 -1.108.000 -1.643.000 -1.770.000 -1.994.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.465.000 2.891.000 2.791.000 3.748.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 73.215.000 73.343.000 72.745.000 72.745.000 72.745.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 151.000 203.000 129.000 57.000
Sum varige driftsmidler 73.316.000 73.494.000 72.948.000 72.874.000 72.801.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 73.316.000 73.494.000 72.948.000 72.874.000 72.801.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.240.000 3.916.000 4.016.000 3.684.000 3.821.000
Sum omløpsmidler 4.412.000 4.268.000 4.216.000 3.921.000 3.920.000
Sum eiendeler 77.728.000 77.762.000 77.164.000 76.795.000 76.721.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 8.859.000
Sum egenkapital 21.965.000 19.500.000 16.610.000 13.819.000 8.880.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.777.000 57.148.000 59.612.000 62.463.000 67.028.000
Leverandørgjeld 762.000 875.000 733.000 283.000 261.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 41.000 38.000 40.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 198.000 172.000 191.000 516.000
Sum kortsiktig gjeld 987.000 1.113.000 943.000 514.000 814.000
Sum gjeld og egenkapital 55.785.000 58.282.000 60.576.000 62.998.000 76.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.425.000 3.155.000 3.273.000 3.407.000 3.106.000
Likviditetsgrad 1 4.5 3.8 4.5 7.6 4.8
Likviditetsgrad 2 4.5 3.8 4.5 7.7 4.9
Soliditet 28.3 25.1 21.5 18.0 11.6
Resultatgrad 22.6 29.3 32.1 39.6 16.6
Rentedekningsgrad 5 3.6 2.7 3.1 1.1
Gjeldsgrad 2.5 3 3.6 4.6 7.6
Total kapitalrentabilitet 4 5.2 5.8 7.2 3.1
Signatur
08.07.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex