Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Borettslag
Juridisk navn:  Åsane Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Fax: 33427156
3211 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 955152832
Aksjekapital: 5.000 NOK
Etableringsdato: 1/14/1981
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
12%
Resultat  
  
42.36%
Egenkapital  
  
17.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.763.000 2.467.000 2.451.000 2.376.000 2.375.000
Resultat: 1.193.000 838.000 187.000 869.000 510.000
Egenkapital: 8.014.000 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000
Regnskap for  Åsane Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.763.000 2.467.000 2.451.000 2.376.000 2.375.000
Driftskostnader -1.390.000 -1.465.000 -2.081.000 -1.309.000 -1.565.000
Driftsresultat 1.373.000 1.002.000 371.000 1.067.000 809.000
Finansinntekter 30.000 12.000 5.000 8.000 11.000
Finanskostnader -210.000 -177.000 -189.000 -205.000 -309.000
Finans -180.000 -165.000 -184.000 -197.000 -298.000
Resultat før skatt 1.193.000 838.000 187.000 869.000 510.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.193.000 838.000 187.000 869.000 510.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.548.000 19.545.000 19.545.000 19.523.000 19.494.000
Sum omløpsmidler 3.176.000 2.495.000 2.035.000 2.061.000 1.534.000
Sum eiendeler 22.724.000 22.040.000 21.580.000 21.584.000 21.028.000
Sum opptjent egenkapital 8.014.000 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000
Sum egenkapital 8.014.000 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000
Sum langsiktig gjeld 14.516.000 14.904.000 15.302.000 15.695.000 16.077.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 315.000 294.000 93.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 22.729.000 22.045.000 21.585.000 21.589.000 21.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.763.000 2.467.000 2.451.000 2.376.000 2.375.000
Driftsinntekter 2.763.000 2.467.000 2.451.000 2.376.000 2.375.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -63.000 -62.000 -62.000 -59.000
Avskrivning 0 0 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.322.000 -1.402.000 -2.019.000 -1.247.000 -1.503.000
Driftskostnader -1.390.000 -1.465.000 -2.081.000 -1.309.000 -1.565.000
Driftsresultat 1.373.000 1.002.000 371.000 1.067.000 809.000
Finansinntekter 30.000 12.000 5.000 8.000 11.000
Finanskostnader -210.000 -177.000 -189.000 -205.000 -309.000
Finans -180.000 -165.000 -184.000 -197.000 -298.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.193.000 838.000 187.000 869.000 510.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.186.000 19.186.000 19.186.000 19.186.000 19.186.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.186.000 19.186.000 19.186.000 19.186.000 19.186.000
Sum finansielle anleggsmidler 362.000 360.000 360.000 337.000 309.000
Sum anleggsmidler 19.548.000 19.545.000 19.545.000 19.523.000 19.494.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 25.000 28.000 27.000 28.000
Andre fordringer 306.000 233.000 301.000 62.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.848.000 2.238.000 1.707.000 1.972.000 1.470.000
Sum omløpsmidler 3.176.000 2.495.000 2.035.000 2.061.000 1.534.000
Sum eiendeler 22.724.000 22.040.000 21.580.000 21.584.000 21.028.000
Sum opptjent egenkapital 8.014.000 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000
Sum egenkapital 8.014.000 6.821.000 5.984.000 5.796.000 4.927.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.516.000 14.904.000 15.302.000 15.695.000 16.077.000
Leverandørgjeld 180.000 279.000 262.000 62.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 36.000 32.000 31.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 315.000 294.000 93.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 22.729.000 22.045.000 21.585.000 21.589.000 21.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.982.000 2.180.000 1.741.000 1.968.000 1.510.000
Likviditetsgrad 1 16.4 7.9 6.9 22.2 63.9
Likviditetsgrad 2 16.4 7.9 6.9 22.2 64.0
Soliditet 35.3 30.9 27.7 26.9 23.4
Resultatgrad 49.7 40.6 15.1 44.9 34.1
Rentedekningsgrad 6.5 5.7 2 5.2 2.7
Gjeldsgrad 1.8 2.2 2.6 2.7 3.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 4.6 1.7 5 3.9
Signatur
22.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex