Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Bolig As
Juridisk navn:  Åsane Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66799900
c/o Profier AS Postboks 485 c/o Profier AS Erteløkka 7 Fax: 71570461
1373 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 996514676
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-261.76%
Egenkapital  
  
-1295.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 500.000 0 0 29.260.000 265.674.000
Resultat: -4.399.000 -1.216.000 -96.000 817.000 34.944.000
Egenkapital: -1.291.000 108.000 1.324.000 1.419.000 948.000
Regnskap for  Åsane Bolig As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 500.000 0 0 29.260.000 265.674.000
Driftskostnader -4.901.000 -1.215.000 -106.000 -28.108.000 -230.801.000
Driftsresultat -4.401.000 -1.215.000 -106.000 1.152.000 34.874.000
Finansinntekter 3.000 1.000 11.000 1.672.000 71.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -2.007.000 0
Finans 3.000 -1.000 11.000 -335.000 71.000
Resultat før skatt -4.399.000 -1.216.000 -96.000 817.000 34.944.000
Skattekostnad 0 0 0 -346.000 -11.373.000
Årsresultat -4.399.000 -1.216.000 -96.000 471.000 23.571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 348.000 1.251.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000
Sum eiendeler 348.000 1.251.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000
Sum opptjent egenkapital -2.291.000 -59.000 376.000 471.000 0
Sum egenkapital -1.291.000 108.000 1.324.000 1.419.000 948.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 429.000
Sum kortsiktig gjeld 1.639.000 1.143.000 540.000 5.985.000 153.381.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 1.250.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 500.000 0 0 29.260.000 265.674.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 500.000 0 0 29.260.000 265.674.000
Varekostnad -1.000.000 -60.000 0 -27.248.000 -230.605.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.901.000 -1.155.000 -106.000 -860.000 -196.000
Driftskostnader -4.901.000 -1.215.000 -106.000 -28.108.000 -230.801.000
Driftsresultat -4.401.000 -1.215.000 -106.000 1.152.000 34.874.000
Finansinntekter 3.000 1.000 11.000 1.672.000 71.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -2.007.000 0
Finans 3.000 -1.000 11.000 -335.000 71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 2.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.399.000 -1.216.000 -96.000 471.000 23.571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 26.344.000
Kundefordringer 246.000 246.000 200.000 5.541.000 11.587.000
Andre fordringer 0 0 0 125.000 7.472.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 102.000 5.000 664.000 738.000 44.198.000
Sum omløpsmidler 348.000 1.251.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000
Sum eiendeler 348.000 1.251.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000
Sum opptjent egenkapital -2.291.000 -59.000 376.000 471.000 0
Sum egenkapital -1.291.000 108.000 1.324.000 1.419.000 948.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 429.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 68.722.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 429.000
Leverandørgjeld 137.000 553.000 173.000 199.000 1.141.000
Betalbar skatt 0 0 0 775.000 1.972.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.502.000 590.000 367.000 5.011.000 81.545.000
Sum kortsiktig gjeld 1.639.000 1.143.000 540.000 5.985.000 153.381.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 1.250.000 1.864.000 7.404.000 154.758.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.291.000 108.000 1.324.000 1.419.000 1.377.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.1 3.5 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 1.6 1.1 0.9
Soliditet 8.6 7 19.2 0.6
Resultatgrad -880.2 3.9 13.1
Rentedekningsgrad -607.5 0.6
Gjeldsgrad -1.3 10.6 0.4 4.2 162.2
Total kapitalrentabilitet -1263.8 -5.1 38.1 22.6
Signatur
18.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex