Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Bilutleie As
Juridisk navn:  Åsane Bilutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45044809
Litleåsvegen 65 Litleåsvegen 65 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917749078
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/9/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ici Revisjon As
Regnskapsfører: Torget Konsulenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.02%
Resultat  
  
-402.99%
Egenkapital  
  
-11.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 5.491.000 5.604.000
Resultat: -1.685.000 -335.000
Egenkapital: 4.431.000 4.981.000
Regnskap for  Åsane Bilutleie As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 5.491.000 5.604.000
Driftskostnader -6.890.000 -5.891.000
Driftsresultat -1.399.000 -287.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -287.000 -49.000
Finans -285.000 -48.000
Resultat før skatt -1.685.000 -335.000
Skattekostnad 261.000 0
Årsresultat -1.424.000 -335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.868.000 7.600.000
Sum omløpsmidler 3.797.000 1.956.000
Sum eiendeler 13.665.000 9.556.000
Sum opptjent egenkapital -1.759.000 -335.000
Sum egenkapital 4.431.000 4.981.000
Sum langsiktig gjeld 6.463.000 2.302.000
Sum kortsiktig gjeld 2.771.000 2.273.000
Sum gjeld og egenkapital 13.664.000 9.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.491.000 5.604.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.491.000 5.604.000
Varekostnad 0 -105.000
Lønninger -1.378.000 -1.004.000
Avskrivning -1.269.000 -849.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.243.000 -3.933.000
Driftskostnader -6.890.000 -5.891.000
Driftsresultat -1.399.000 -287.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -287.000 -49.000
Finans -285.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.424.000 -335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 9.868.000 7.600.000
Sum varige driftsmidler 9.868.000 7.600.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 9.868.000 7.600.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 672.000 822.000
Andre fordringer 2.364.000 809.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 762.000 325.000
Sum omløpsmidler 3.797.000 1.956.000
Sum eiendeler 13.665.000 9.556.000
Sum opptjent egenkapital -1.759.000 -335.000
Sum egenkapital 4.431.000 4.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.463.000 2.302.000
Leverandørgjeld 1.305.000 1.851.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 59.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.398.000 363.000
Sum kortsiktig gjeld 2.771.000 2.273.000
Sum gjeld og egenkapital 13.664.000 9.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.026.000 -317.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9
Soliditet 32.4 52.1
Resultatgrad -25.5 -5.1
Rentedekningsgrad -4.9 -5.9
Gjeldsgrad 2.1 0.9
Total kapitalrentabilitet -10.2
Signatur
07.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex