Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Bilskadesenter AS
Juridisk navn:  Åsane Bilskadesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55199300
Postboks 6 Nyborg Åsane Bilskadesenter AS Litleåsvegen 65 Fax: 55199301
5879 Bergen 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983923852
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/8/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.48%
Resultat  
  
-36.21%
Egenkapital  
  
194.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.113.000 12.172.000 12.031.000 13.711.000 13.895.000
Resultat: 1.011.000 1.585.000 1.151.000 1.356.000 2.021.000
Egenkapital: 1.189.000 404.000 404.000 414.000 416.000
Regnskap for  Åsane Bilskadesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.113.000 12.172.000 12.031.000 13.711.000 13.895.000
Driftskostnader -11.089.000 -10.584.000 -10.875.000 -12.355.000 -11.876.000
Driftsresultat 1.025.000 1.588.000 1.155.000 1.356.000 2.019.000
Finansinntekter 4.000 4.000 5.000 14.000 23.000
Finanskostnader -19.000 -7.000 -8.000 -14.000 -20.000
Finans -15.000 -3.000 -3.000 0 3.000
Resultat før skatt 1.011.000 1.585.000 1.151.000 1.356.000 2.021.000
Skattekostnad -226.000 -364.000 -275.000 -338.000 -543.000
Årsresultat 785.000 1.221.000 876.000 1.018.000 1.478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 603.000 254.000 271.000 324.000 375.000
Sum omløpsmidler 3.220.000 2.873.000 2.454.000 2.918.000 3.802.000
Sum eiendeler 3.823.000 3.127.000 2.725.000 3.242.000 4.177.000
Sum opptjent egenkapital 1.089.000 304.000 304.000 314.000 316.000
Sum egenkapital 1.189.000 404.000 404.000 414.000 416.000
Sum langsiktig gjeld 743.000 17.000 23.000 153.000 305.000
Sum kortsiktig gjeld 1.892.000 2.706.000 2.298.000 2.675.000 3.456.000
Sum gjeld og egenkapital 3.824.000 3.127.000 2.725.000 3.242.000 4.177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.113.000 12.172.000 12.031.000 13.711.000 13.895.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.113.000 12.172.000 12.031.000 13.711.000 13.895.000
Varekostnad -3.990.000 -4.346.000 -4.384.000 -5.282.000 -4.854.000
Lønninger -4.307.000 -4.146.000 -4.190.000 -4.836.000 -4.792.000
Avskrivning -82.000 -47.000 -53.000 -51.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.710.000 -2.045.000 -2.248.000 -2.186.000 -2.179.000
Driftskostnader -11.089.000 -10.584.000 -10.875.000 -12.355.000 -11.876.000
Driftsresultat 1.025.000 1.588.000 1.155.000 1.356.000 2.019.000
Finansinntekter 4.000 4.000 5.000 14.000 23.000
Finanskostnader -19.000 -7.000 -8.000 -14.000 -20.000
Finans -15.000 -3.000 -3.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 -1.221.000 -887.000 -1.020.000 1.483.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 785.000 1.221.000 876.000 1.018.000 1.478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 381.000 29.000 0 7.000 13.000
Driftsløsøre 222.000 225.000 271.000 317.000 362.000
Sum varige driftsmidler 603.000 254.000 271.000 324.000 375.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 603.000 254.000 271.000 324.000 375.000
Varebeholdning 282.000 448.000 275.000 313.000 329.000
Kundefordringer 902.000 992.000 770.000 806.000 813.000
Andre fordringer 0 25.000 22.000 23.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.035.000 1.408.000 1.386.000 1.777.000 2.637.000
Sum omløpsmidler 3.220.000 2.873.000 2.454.000 2.918.000 3.802.000
Sum eiendeler 3.823.000 3.127.000 2.725.000 3.242.000 4.177.000
Sum opptjent egenkapital 1.089.000 304.000 304.000 314.000 316.000
Sum egenkapital 1.189.000 404.000 404.000 414.000 416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 17.000 23.000 28.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 743.000 17.000 23.000 153.000 305.000
Leverandørgjeld 238.000 280.000 245.000 299.000 325.000
Betalbar skatt 218.000 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 523.000 483.000 508.000 569.000 654.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 913.000 1.938.000 1.545.000 1.807.000 2.478.000
Sum kortsiktig gjeld 1.892.000 2.706.000 2.298.000 2.675.000 3.456.000
Sum gjeld og egenkapital 3.824.000 3.127.000 2.725.000 3.242.000 4.177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.328.000 167.000 156.000 243.000 346.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.1 1.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 0.9 0.9 1 1.1
Soliditet 31.1 12.9 14.8 12.8 10.0
Resultatgrad 8.5 1 9.6 9.9 14.5
Rentedekningsgrad 53.9 226.9 144.4 96.9 102.1
Gjeldsgrad 2.2 6.7 5.7 6.8 9.0
Total kapitalrentabilitet 26.9 50.9 42.6 42.3 48.9
Signatur
07.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.10.2020
PROKURA HVER FOR SEG
HEGGEBØ TROND INGVARD
PROKURA HVER FOR SEG
LANDA ARNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex