Åsane Bilskadesenter AS
Juridisk navn:  Åsane Bilskadesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55199300
Postboks 6 Nyborg Åsane Bilskadesenter As Litleåsvegen 65 Fax: 55199301
5879 Bergen 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 983923852
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/8/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.17%
Resultat  
  
37.71%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.172.000 12.031.000 13.711.000 13.895.000 11.031.000
Resultat: 1.585.000 1.151.000 1.356.000 2.021.000 1.006.000
Egenkapital: 404.000 404.000 414.000 416.000 421.000
Regnskap for  Åsane Bilskadesenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.172.000 12.031.000 13.711.000 13.895.000 11.031.000
Driftskostnader -10.584.000 -10.875.000 -12.355.000 -11.876.000 -10.042.000
Driftsresultat 1.588.000 1.155.000 1.356.000 2.019.000 989.000
Finansinntekter 4.000 5.000 14.000 23.000 44.000
Finanskostnader -7.000 -8.000 -14.000 -20.000 -28.000
Finans -3.000 -3.000 0 3.000 16.000
Resultat før skatt 1.585.000 1.151.000 1.356.000 2.021.000 1.006.000
Skattekostnad -364.000 -275.000 -338.000 -543.000 -272.000
Årsresultat 1.221.000 876.000 1.018.000 1.478.000 733.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 254.000 271.000 324.000 375.000 426.000
Sum omløpsmidler 2.873.000 2.454.000 2.918.000 3.802.000 2.890.000
Sum eiendeler 3.127.000 2.725.000 3.242.000 4.177.000 3.316.000
Sum opptjent egenkapital 304.000 304.000 314.000 316.000 321.000
Sum egenkapital 404.000 404.000 414.000 416.000 421.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 23.000 153.000 305.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 2.706.000 2.298.000 2.675.000 3.456.000 2.435.000
Sum gjeld og egenkapital 3.127.000 2.725.000 3.242.000 4.177.000 3.316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.172.000 12.031.000 13.711.000 13.895.000 11.031.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.172.000 12.031.000 13.711.000 13.895.000 11.031.000
Varekostnad -4.346.000 -4.384.000 -5.282.000 -4.854.000 -3.680.000
Lønninger -4.146.000 -4.190.000 -4.836.000 -4.792.000 -4.178.000
Avskrivning -47.000 -53.000 -51.000 -51.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.045.000 -2.248.000 -2.186.000 -2.179.000 -2.135.000
Driftskostnader -10.584.000 -10.875.000 -12.355.000 -11.876.000 -10.042.000
Driftsresultat 1.588.000 1.155.000 1.356.000 2.019.000 989.000
Finansinntekter 4.000 5.000 14.000 23.000 44.000
Finanskostnader -7.000 -8.000 -14.000 -20.000 -28.000
Finans -3.000 -3.000 0 3.000 16.000
Konsernbidrag -1.221.000 -887.000 -1.020.000 1.483.000 709.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.221.000 876.000 1.018.000 1.478.000 733.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 29.000 0 7.000 13.000 18.000
Driftsløsøre 225.000 271.000 317.000 362.000 408.000
Sum varige driftsmidler 254.000 271.000 324.000 375.000 426.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 254.000 271.000 324.000 375.000 426.000
Varebeholdning 448.000 275.000 313.000 329.000 469.000
Kundefordringer 992.000 770.000 806.000 813.000 1.081.000
Andre fordringer 25.000 22.000 23.000 23.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.408.000 1.386.000 1.777.000 2.637.000 1.297.000
Sum omløpsmidler 2.873.000 2.454.000 2.918.000 3.802.000 2.890.000
Sum eiendeler 3.127.000 2.725.000 3.242.000 4.177.000 3.316.000
Sum opptjent egenkapital 304.000 304.000 314.000 316.000 321.000
Sum egenkapital 404.000 404.000 414.000 416.000 421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 23.000 28.000 30.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 23.000 153.000 305.000 460.000
Leverandørgjeld 280.000 245.000 299.000 325.000 296.000
Betalbar skatt 5.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 483.000 508.000 569.000 654.000 517.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.938.000 1.545.000 1.807.000 2.478.000 1.621.000
Sum kortsiktig gjeld 2.706.000 2.298.000 2.675.000 3.456.000 2.435.000
Sum gjeld og egenkapital 3.127.000 2.725.000 3.242.000 4.177.000 3.316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 167.000 156.000 243.000 346.000 455.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 1.1 1.0
Soliditet 12.9 14.8 12.8 10.0 12.7
Resultatgrad 1 9.6 9.9 14.5 9.0
Rentedekningsgrad 226.9 144.4 96.9 102.1 36.9
Gjeldsgrad 6.7 5.7 6.8 9.0 6.9
Total kapitalrentabilitet 50.9 42.6 42.3 48.9 31.2
Signatur
08.04.2019
STYRETS LEDER ALENE
SIGNATUR
VOSS PER CHRISTIAN
Prokurister
08.04.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex