Åsane Begravelsesbyrå AS
Juridisk navn:  Åsane Begravelsesbyrå AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55189000
Tertnesveien 99 Tertnesveien 99 Fax: 55196941
5114 Tertnes 5114 Tertnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 871074682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/5/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ok Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.28%
Resultat  
  
-0.07%
Egenkapital  
  
15.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.424.000 9.685.000 10.298.000 10.322.000 10.629.000
Resultat: 1.525.000 1.526.000 3.416.000 1.471.000 600.000
Egenkapital: 3.889.000 3.357.000 2.683.000 1.494.000 1.193.000
Regnskap for  Åsane Begravelsesbyrå AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.424.000 9.685.000 10.298.000 10.322.000 10.629.000
Driftskostnader -10.819.000 -8.034.000 -10.119.000 -9.861.000 -9.919.000
Driftsresultat 1.605.000 1.650.000 179.000 461.000 710.000
Finansinntekter 15.000 42.000 3.403.000 1.175.000 57.000
Finanskostnader -95.000 -167.000 -166.000 -165.000 -168.000
Finans -80.000 -125.000 3.237.000 1.010.000 -111.000
Resultat før skatt 1.525.000 1.526.000 3.416.000 1.471.000 600.000
Skattekostnad -350.000 -370.000 -650.000 -413.000 -163.000
Årsresultat 1.175.000 1.156.000 2.767.000 1.058.000 437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.005.000 6.527.000 4.329.000 4.118.000 3.208.000
Sum omløpsmidler 2.154.000 2.081.000 6.727.000 5.628.000 4.496.000
Sum eiendeler 9.159.000 8.608.000 11.056.000 9.746.000 7.704.000
Sum opptjent egenkapital 2.815.000 2.283.000 1.609.000 1.242.000 942.000
Sum egenkapital 3.889.000 3.357.000 2.683.000 1.494.000 1.193.000
Sum langsiktig gjeld 3.088.000 1.101.000 2.037.000 1.935.000 1.410.000
Sum kortsiktig gjeld 2.182.000 4.150.000 6.336.000 6.317.000 5.101.000
Sum gjeld og egenkapital 9.159.000 8.608.000 11.056.000 9.745.000 7.704.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.092.000 8.671.000 9.785.000 9.765.000 10.531.000
Andre inntekter 1.331.000 1.014.000 513.000 557.000 98.000
Driftsinntekter 12.424.000 9.685.000 10.298.000 10.322.000 10.629.000
Varekostnad -2.313.000 -1.377.000 -2.225.000 -2.158.000 -2.228.000
Lønninger -4.893.000 -3.337.000 -4.807.000 -4.758.000 -4.719.000
Avskrivning -1.119.000 -808.000 -644.000 -612.000 -828.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.494.000 -2.512.000 -2.443.000 -2.333.000 -2.144.000
Driftskostnader -10.819.000 -8.034.000 -10.119.000 -9.861.000 -9.919.000
Driftsresultat 1.605.000 1.650.000 179.000 461.000 710.000
Finansinntekter 15.000 42.000 3.403.000 1.175.000 57.000
Finanskostnader -95.000 -167.000 -166.000 -165.000 -168.000
Finans -80.000 -125.000 3.237.000 1.010.000 -111.000
Konsernbidrag -643.000 -482.000 0 -758.000 -234.000
Utbytte 0 0 -2.400.000 0 0
Årsresultat 1.175.000 1.156.000 2.767.000 1.058.000 437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 74.000 86.000 167.000 299.000
Fast eiendom 107.000 113.000 118.000 123.000 129.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.159.000 2.602.000 1.993.000 1.696.000 869.000
Sum varige driftsmidler 3.266.000 2.714.000 2.111.000 1.819.000 998.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.739.000 3.738.000 2.132.000 2.131.000 1.912.000
Sum anleggsmidler 7.005.000 6.527.000 4.329.000 4.118.000 3.208.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 748.000 1.095.000 1.481.000 2.190.000 2.312.000
Andre fordringer 982.000 355.000 4.746.000 3.076.000 1.680.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 424.000 631.000 501.000 361.000 504.000
Sum omløpsmidler 2.154.000 2.081.000 6.727.000 5.628.000 4.496.000
Sum eiendeler 9.159.000 8.608.000 11.056.000 9.746.000 7.704.000
Sum opptjent egenkapital 2.815.000 2.283.000 1.609.000 1.242.000 942.000
Sum egenkapital 3.889.000 3.357.000 2.683.000 1.494.000 1.193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 84.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.088.000 1.101.000 2.037.000 1.935.000 1.410.000
Leverandørgjeld 285.000 1.906.000 236.000 403.000 307.000
Betalbar skatt 0 16.000 709.000 1.000 208.000
Skyldig offentlige avgifter 579.000 369.000 252.000 287.000 742.000
Utbytte 0 0 -2.400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.318.000 1.859.000 5.138.000 5.626.000 3.845.000
Sum kortsiktig gjeld 2.182.000 4.150.000 6.336.000 6.317.000 5.101.000
Sum gjeld og egenkapital 9.159.000 8.608.000 11.056.000 9.745.000 7.704.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 -2.069.000 391.000 -689.000 -605.000
Likviditetsgrad 1 1 0.5 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.5 1.1 0.9 0.9
Soliditet 42.5 3 24.3 15.3 15.5
Resultatgrad 12.9 1 1.7 4.5 6.7
Rentedekningsgrad 16.9 9.9 1.1 9.9 4.6
Gjeldsgrad 1.4 1.6 3.1 5.5 5.5
Total kapitalrentabilitet 17.7 19.7 32.4 16.8 10.0
Signatur
14.07.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
BLOM JOHANNES RASMUS
BLOM HILDE ELIN SYSTAD
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex