Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Badmintonstiftelse
Juridisk navn:  Åsane Badmintonstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40010033
V/ Harald Næss Tømmervågen 37 Fax:
5101 Eidsvågneset 5101 Eidsvågneset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 977389607
Aksjekapital: 1.116.000 NOK
Etableringsdato: 7/4/1989 1
Foretakstype: STI
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.45%
Resultat  
  
81.63%
Egenkapital  
  
-1.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.090.000 978.000 828.000 942.000 942.000
Resultat: -18.000 -98.000 -435.000 -202.000 -90.000
Egenkapital: 1.221.000 1.240.000 1.338.000 1.773.000 1.975.000
Regnskap for  Åsane Badmintonstiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.090.000 978.000 828.000 942.000 942.000
Driftskostnader -1.113.000 -1.077.000 -1.264.000 -1.144.000 -1.033.000
Driftsresultat -23.000 -99.000 -435.000 -202.000 -91.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt -18.000 -98.000 -435.000 -202.000 -90.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -98.000 -435.000 -202.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 590.000 880.000 1.170.000 1.460.000
Sum omløpsmidler 943.000 661.000 466.000 699.000 611.000
Sum eiendeler 1.243.000 1.251.000 1.346.000 1.869.000 2.071.000
Sum opptjent egenkapital 106.000 124.000 222.000 657.000 859.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.240.000 1.338.000 1.773.000 1.975.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 11.000 8.000 96.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 1.244.000 1.251.000 1.346.000 1.869.000 2.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 978.000 828.000 898.000 902.000
Andre inntekter 1.090.000 0 0 44.000 40.000
Driftsinntekter 1.090.000 978.000 828.000 942.000 942.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -823.000 -787.000 -974.000 -854.000 -743.000
Driftskostnader -1.113.000 -1.077.000 -1.264.000 -1.144.000 -1.033.000
Driftsresultat -23.000 -99.000 -435.000 -202.000 -91.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -98.000 -435.000 -202.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 300.000 590.000 880.000 1.170.000 1.460.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 300.000 590.000 880.000 1.170.000 1.460.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 300.000 590.000 880.000 1.170.000 1.460.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 0 0 27.000
Andre fordringer 0 0 0 140.000 140.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 926.000 661.000 466.000 559.000 444.000
Sum omløpsmidler 943.000 661.000 466.000 699.000 611.000
Sum eiendeler 1.243.000 1.251.000 1.346.000 1.869.000 2.071.000
Sum opptjent egenkapital 106.000 124.000 222.000 657.000 859.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.240.000 1.338.000 1.773.000 1.975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 11.000 8.000 96.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 11.000 8.000 96.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 1.244.000 1.251.000 1.346.000 1.869.000 2.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 921.000 650.000 458.000 603.000 515.000
Likviditetsgrad 1 42.9 60.1 58.3 7.3 6.4
Likviditetsgrad 2 42.9 60.1 58.3 7.3 6.4
Soliditet 98.2 99.1 99.4 94.9 95.4
Resultatgrad -2.1 -10.1 -52.5 -21.4 -9.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.4 -7.8 -32.2 -10.8 -4.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex