Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Arena Holding AS
Juridisk navn:  Åsane Arena Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55194200
Snekkerplassen 30 Snekkerplassen 30 Fax:
5106 Øvre Ervik 5106 Øvre Ervik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 892691312
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 5/8/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-8.78%
Egenkapital  
  
-13.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -384.000 -353.000 -298.000 -288.000 -252.000
Egenkapital: -3.275.000 -2.892.000 -2.539.000 -2.241.000 -1.953.000
Regnskap for  Åsane Arena Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.000 -30.000 -21.000 -181.000 -154.000
Driftsresultat -26.000 -30.000 -21.000 -181.000 -154.000
Finansinntekter 189.000 164.000 154.000 143.000 137.000
Finanskostnader -546.000 -488.000 -431.000 -250.000 -235.000
Finans -357.000 -324.000 -277.000 -107.000 -98.000
Resultat før skatt -384.000 -353.000 -298.000 -288.000 -252.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -384.000 -353.000 -298.000 -288.000 -252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.180.000 1.210.000 1.247.000 1.264.000 1.280.000
Sum omløpsmidler 140.000 172.000 195.000 216.000 236.000
Sum eiendeler 1.320.000 1.382.000 1.442.000 1.480.000 1.516.000
Sum opptjent egenkapital -3.395.000 -3.012.000 -2.659.000 -2.361.000 -2.073.000
Sum egenkapital -3.275.000 -2.892.000 -2.539.000 -2.241.000 -1.953.000
Sum langsiktig gjeld 4.594.000 4.266.000 3.980.000 3.719.000 3.469.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 8.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.320.000 1.382.000 1.442.000 1.479.000 1.517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -30.000 -21.000 -181.000 -154.000
Driftskostnader -26.000 -30.000 -21.000 -181.000 -154.000
Driftsresultat -26.000 -30.000 -21.000 -181.000 -154.000
Finansinntekter 189.000 164.000 154.000 143.000 137.000
Finanskostnader -546.000 -488.000 -431.000 -250.000 -235.000
Finans -357.000 -324.000 -277.000 -107.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -384.000 -353.000 -298.000 -288.000 -252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.180.000 1.210.000 1.247.000 1.264.000 1.280.000
Sum anleggsmidler 1.180.000 1.210.000 1.247.000 1.264.000 1.280.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 140.000 172.000 195.000 216.000 236.000
Sum omløpsmidler 140.000 172.000 195.000 216.000 236.000
Sum eiendeler 1.320.000 1.382.000 1.442.000 1.480.000 1.516.000
Sum opptjent egenkapital -3.395.000 -3.012.000 -2.659.000 -2.361.000 -2.073.000
Sum egenkapital -3.275.000 -2.892.000 -2.539.000 -2.241.000 -1.953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.594.000 4.266.000 3.980.000 3.719.000 3.469.000
Leverandørgjeld 1.000 8.000 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 8.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.320.000 1.382.000 1.442.000 1.479.000 1.517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 164.000 194.000 215.000 235.000
Likviditetsgrad 1 1 21.5 1 2 236.0
Likviditetsgrad 2 1 21.5 1 2 236.1
Soliditet -248.1 -209.3 -176.1 -151.5 -128.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.7 -0.1
Gjeldsgrad -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet 12.3 9.7 9.2 -2.6 -1.1
Signatur
21.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex