Åsane Arena Eiendom AS
Juridisk navn:  Åsane Arena Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55194200
Snekkerplassen 30 Snekkerplassen 30 Fax:
5106 Øvre Ervik 5106 Øvre Ervik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 992591153
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/12/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ta ti as
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-16.37%
Egenkapital  
  
-19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 205.000
Resultat: -199.000 -171.000 -159.000 -141.000 56.000
Egenkapital: -1.240.000 -1.042.000 -871.000 -712.000 -571.000
Regnskap for  Åsane Arena Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 205.000
Driftskostnader -35.000 -18.000 -18.000 -18.000 -24.000
Driftsresultat -35.000 -18.000 -18.000 -18.000 181.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 11.000 9.000
Finanskostnader -164.000 -154.000 -143.000 -135.000 -134.000
Finans -163.000 -153.000 -141.000 -124.000 -125.000
Resultat før skatt -199.000 -171.000 -159.000 -141.000 56.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -199.000 -171.000 -159.000 -141.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.220.000 1.248.000 1.265.000 1.280.000 1.287.000
Sum eiendeler 1.220.000 1.248.000 1.265.000 1.280.000 1.287.000
Sum opptjent egenkapital -1.340.000 -1.142.000 -971.000 -812.000 -671.000
Sum egenkapital -1.240.000 -1.042.000 -871.000 -712.000 -571.000
Sum langsiktig gjeld 2.453.000 2.288.000 2.135.000 1.991.000 1.856.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.221.000 1.247.000 1.265.000 1.280.000 1.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 205.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 205.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -18.000 -18.000 -18.000 -24.000
Driftskostnader -35.000 -18.000 -18.000 -18.000 -24.000
Driftsresultat -35.000 -18.000 -18.000 -18.000 181.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 11.000 9.000
Finanskostnader -164.000 -154.000 -143.000 -135.000 -134.000
Finans -163.000 -153.000 -141.000 -124.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -199.000 -171.000 -159.000 -141.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.217.000 1.245.000 1.265.000 1.280.000 1.287.000
Sum omløpsmidler 1.220.000 1.248.000 1.265.000 1.280.000 1.287.000
Sum eiendeler 1.220.000 1.248.000 1.265.000 1.280.000 1.287.000
Sum opptjent egenkapital -1.340.000 -1.142.000 -971.000 -812.000 -671.000
Sum egenkapital -1.240.000 -1.042.000 -871.000 -712.000 -571.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.453.000 2.288.000 2.135.000 1.991.000 1.856.000
Leverandørgjeld 8.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.221.000 1.247.000 1.265.000 1.280.000 1.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.212.000 1.247.000 1.264.000 1.279.000 1.285.000
Likviditetsgrad 1 152.5 1 1 1280.0 643.5
Likviditetsgrad 2 152.5 1 1 1280.1 643.6
Soliditet -101.6 -83.6 -68.9 -55.6 -44.4
Resultatgrad 88.3
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 1.4
Gjeldsgrad -2.2 -2.5 -2.8 -3.3
Total kapitalrentabilitet -2.8 -1.4 -1.3 -0.5 14.8
Signatur
21.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex