Åsane Arena As
Juridisk navn:  Åsane Arena As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Snekkerplassen 30 Snekkerplassen 30 Fax:
5106 Øvre Ervik 5106 Øvre Ervik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 997962141
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
88.79%
Egenkapital  
  
-1.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -26.000 -232.000 -292.000 -308.000 -334.000
Egenkapital: -1.706.000 -1.680.000 -1.448.000 -1.156.000 -848.000
Regnskap for  Åsane Arena As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.000 -26.000 -123.000 -164.000 -279.000
Driftsresultat -26.000 -26.000 -123.000 -164.000 -279.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -206.000 -170.000 -144.000 -57.000
Finans 0 -206.000 -170.000 -143.000 -56.000
Resultat før skatt -26.000 -232.000 -292.000 -308.000 -334.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -232.000 -292.000 -308.000 -334.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.691.000 1.713.000 1.352.000 1.163.000 1.233.000
Sum eiendeler 1.691.000 1.713.000 1.352.000 1.163.000 1.233.000
Sum opptjent egenkapital -1.736.000 -1.710.000 -1.478.000 -1.186.000 -878.000
Sum egenkapital -1.706.000 -1.680.000 -1.448.000 -1.156.000 -848.000
Sum langsiktig gjeld 3.390.000 3.390.000 2.554.000 2.284.000 1.840.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 2.000 246.000 34.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 1.690.000 1.712.000 1.352.000 1.162.000 1.233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -26.000 -123.000 -164.000 -279.000
Driftskostnader -26.000 -26.000 -123.000 -164.000 -279.000
Driftsresultat -26.000 -26.000 -123.000 -164.000 -279.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -206.000 -170.000 -144.000 -57.000
Finans 0 -206.000 -170.000 -143.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -232.000 -292.000 -308.000 -334.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 896.000 890.000 890.000 890.000 890.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 744.000 744.000 437.000 222.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 78.000 24.000 51.000 211.000
Sum omløpsmidler 1.691.000 1.713.000 1.352.000 1.163.000 1.233.000
Sum eiendeler 1.691.000 1.713.000 1.352.000 1.163.000 1.233.000
Sum opptjent egenkapital -1.736.000 -1.710.000 -1.478.000 -1.186.000 -878.000
Sum egenkapital -1.706.000 -1.680.000 -1.448.000 -1.156.000 -848.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.390.000 3.390.000 2.554.000 2.284.000 1.840.000
Leverandørgjeld 1.000 2.000 246.000 34.000 241.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 2.000 246.000 34.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 1.690.000 1.712.000 1.352.000 1.162.000 1.233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.685.000 1.711.000 1.106.000 1.129.000 992.000
Likviditetsgrad 1 281.8 856.5 5.5 34.2 5.1
Likviditetsgrad 2 132.5 411.5 1.9 8.1 1.5
Soliditet -100.9 -98.1 -107.1 -99.5 -68.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.7 -1.1 -4.9
Gjeldsgrad -1.9 -2.0 -2.5
Total kapitalrentabilitet -1.5 -1.5 -9.1 -14.0 -22.5
Signatur
29.02.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex