Årnes Vannverk Sa
Juridisk navn:  Årnes Vannverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63909080
Postboks 138 Dragsjøvegen 256 Fax: 63909088
2151 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 958038976
Aksjekapital: 3.050.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/1/1909 1
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Lillestrøm As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.77%
Resultat  
  
-140.07%
Egenkapital  
  
-1.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.635.000 18.310.000 16.041.000 15.014.000 14.997.000
Resultat: -474.000 1.183.000 1.264.000 -2.616.000 940.000
Egenkapital: 29.787.000 30.165.000 28.903.000 27.566.000 30.077.000
Regnskap for  Årnes Vannverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.635.000 18.310.000 16.041.000 15.014.000 14.997.000
Driftskostnader -19.275.000 -17.415.000 -15.027.000 -17.887.000 -14.371.000
Driftsresultat -640.000 895.000 1.015.000 -2.873.000 626.000
Finansinntekter 173.000 293.000 251.000 258.000 316.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 166.000 289.000 249.000 257.000 314.000
Resultat før skatt -474.000 1.183.000 1.264.000 -2.616.000 940.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -474.000 1.183.000 1.264.000 -2.616.000 940.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.123.000 23.139.000 20.854.000 22.519.000 23.851.000
Sum omløpsmidler 3.453.000 11.632.000 11.425.000 7.541.000 8.509.000
Sum eiendeler 31.576.000 34.771.000 32.279.000 30.060.000 32.360.000
Sum opptjent egenkapital 26.641.000 27.115.000 25.932.000 24.668.000 27.284.000
Sum egenkapital 29.787.000 30.165.000 28.903.000 27.566.000 30.077.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 431.000 761.000 761.000
Sum kortsiktig gjeld 1.790.000 4.606.000 2.945.000 1.733.000 1.522.000
Sum gjeld og egenkapital 31.576.000 34.771.000 32.279.000 30.061.000 32.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.635.000 18.310.000 16.041.000 15.014.000 14.835.000
Andre inntekter 0 0 0 0 162.000
Driftsinntekter 18.635.000 18.310.000 16.041.000 15.014.000 14.997.000
Varekostnad -73.000 -62.000 -47.000 -47.000 -41.000
Lønninger -5.362.000 -4.908.000 -4.716.000 -4.540.000 -4.420.000
Avskrivning -2.058.000 -2.065.000 -1.817.000 -1.842.000 -1.748.000
Nedskrivning 0 -1.000.000 0 0 0
Andre driftskostnader -11.782.000 -9.380.000 -8.447.000 -11.458.000 -8.162.000
Driftskostnader -19.275.000 -17.415.000 -15.027.000 -17.887.000 -14.371.000
Driftsresultat -640.000 895.000 1.015.000 -2.873.000 626.000
Finansinntekter 173.000 293.000 251.000 258.000 316.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 166.000 289.000 249.000 257.000 314.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -474.000 1.183.000 1.264.000 -2.616.000 940.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.659.000 22.143.000 19.619.000 21.047.000 22.506.000
Driftsløsøre 1.464.000 996.000 1.235.000 1.472.000 1.345.000
Sum varige driftsmidler 28.123.000 23.139.000 20.854.000 22.519.000 23.851.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.123.000 23.139.000 20.854.000 22.519.000 23.851.000
Varebeholdning 1.481.000 1.287.000 1.170.000 1.143.000 1.546.000
Kundefordringer 225.000 216.000 998.000 133.000 156.000
Andre fordringer 500.000 2.526.000 981.000 880.000 1.107.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.247.000 7.602.000 8.276.000 5.385.000 5.700.000
Sum omløpsmidler 3.453.000 11.632.000 11.425.000 7.541.000 8.509.000
Sum eiendeler 31.576.000 34.771.000 32.279.000 30.060.000 32.360.000
Sum opptjent egenkapital 26.641.000 27.115.000 25.932.000 24.668.000 27.284.000
Sum egenkapital 29.787.000 30.165.000 28.903.000 27.566.000 30.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 431.000 761.000 761.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 431.000 761.000 761.000
Leverandørgjeld 720.000 3.799.000 1.849.000 987.000 612.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 620.000 401.000 430.000 383.000 365.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 449.000 405.000 666.000 362.000 544.000
Sum kortsiktig gjeld 1.790.000 4.606.000 2.945.000 1.733.000 1.522.000
Sum gjeld og egenkapital 31.576.000 34.771.000 32.279.000 30.061.000 32.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.663.000 7.026.000 8.480.000 5.808.000 6.987.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 3.9 4.4 5.6
Likviditetsgrad 2 1.1 2.2 3.5 3.7 4.6
Soliditet 94.3 86.8 89.5 91.7 92.9
Resultatgrad -3.4 4.9 6.3 -19.1 4.2
Rentedekningsgrad -91.4 223.8 507.5 471.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.5 3.4 3.9 -8.7 2.9
Signatur
25.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex