Årefjorden Vanningslag Sa
Juridisk navn:  Årefjorden Vanningslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69261717
V/ Rød Gård Gullfunnet 50 V/ Rød Gård Gullfunnet 50 Fax: 69266057
1570 Dilling 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 970557245
Aksjekapital: 56.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/1983
Foretakstype: SA
Hovedpunkter i regnskapet
2013
Omsetning: 277.000
Resultat: -16.000
Egenkapital: 64.000
Regnskap for  Årefjorden Vanningslag Sa
Resultat 2013
Driftsinntekter 277.000
Driftskostnader -285.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -7.000
Finans -7.000
Resultat før skatt -16.000
Skattekostnad 19.000
Årsresultat 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 364.000
Sum omløpsmidler 180.000
Sum eiendeler 544.000
Sum opptjent egenkapital 8.000
Sum egenkapital 64.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 481.000
Sum gjeld og egenkapital 545.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 277.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 277.000
Varekostnad -221.000
Lønninger 0
Avskrivning -18.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -46.000
Driftskostnader -285.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -7.000
Finans -7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 19.000
Fast eiendom 345.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 345.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 364.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 177.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.000
Sum omløpsmidler 180.000
Sum eiendeler 544.000
Sum opptjent egenkapital 8.000
Sum egenkapital 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 132.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 343.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 481.000
Sum gjeld og egenkapital 545.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -301.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet 11.7
Resultatgrad -3.2
Rentedekningsgrad -1.3
Gjeldsgrad 7.5
Total kapitalrentabilitet -1.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex