Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Årdal Gods Og Spedisjon AS
Juridisk navn:  Årdal Gods Og Spedisjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57647550
Postboks 193 Utladalen Insdustrifelt Fax: 57647560
6882 Øvre Årdal 6884 Øvre Årdal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Årdal
Org.nr: 988132888
Aksjekapital: 100.680 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/18/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.33%
Resultat  
  
5.82%
Egenkapital  
  
-3.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.565.000 31.671.000 30.501.000 26.389.000 24.988.000
Resultat: 1.328.000 1.255.000 898.000 1.037.000 437.000
Egenkapital: 2.033.000 2.111.000 1.177.000 21.000 -3.378.000
Regnskap for  Årdal Gods Og Spedisjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.565.000 31.671.000 30.501.000 26.389.000 24.988.000
Driftskostnader -30.058.000 -30.209.000 -29.356.000 -25.045.000 -24.064.000
Driftsresultat 1.508.000 1.462.000 1.144.000 1.342.000 924.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -183.000 -208.000 -247.000 -306.000 -488.000
Finans -181.000 -206.000 -246.000 -305.000 -487.000
Resultat før skatt 1.328.000 1.255.000 898.000 1.037.000 437.000
Skattekostnad -302.000 -321.000 -257.000 1.401.000 0
Årsresultat 1.026.000 934.000 641.000 2.438.000 437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 539.000 853.000 1.286.000 65.000
Sum omløpsmidler 8.322.000 9.543.000 7.215.000 6.100.000 4.175.000
Sum eiendeler 8.389.000 10.082.000 8.068.000 7.386.000 4.240.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 1.495.000 561.000 -3.646.000 -6.084.000
Sum egenkapital 2.033.000 2.111.000 1.177.000 21.000 -3.378.000
Sum langsiktig gjeld 117.000 0 545.000 1.328.000 2.069.000
Sum kortsiktig gjeld 6.240.000 7.971.000 6.347.000 6.037.000 5.549.000
Sum gjeld og egenkapital 8.390.000 10.082.000 8.069.000 7.385.000 4.239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.879.000 31.221.000 29.723.000 25.898.000 24.490.000
Andre inntekter 686.000 450.000 778.000 491.000 497.000
Driftsinntekter 31.565.000 31.671.000 30.501.000 26.389.000 24.988.000
Varekostnad -19.672.000 -18.179.000 -19.859.000 -16.520.000 -12.620.000
Lønninger -4.058.000 -4.488.000 -3.978.000 -3.800.000 -4.383.000
Avskrivning -4.000 -5.000 -4.000 -1.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.324.000 -7.537.000 -5.515.000 -4.724.000 -7.059.000
Driftskostnader -30.058.000 -30.209.000 -29.356.000 -25.045.000 -24.064.000
Driftsresultat 1.508.000 1.462.000 1.144.000 1.342.000 924.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -183.000 -208.000 -247.000 -306.000 -488.000
Finans -181.000 -206.000 -246.000 -305.000 -487.000
Konsernbidrag 0 0 516.000 961.000 1.657.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.026.000 934.000 641.000 2.438.000 437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 452.000 773.000 1.202.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 22.000 15.000 19.000 0
Sum varige driftsmidler 2.000 22.000 15.000 19.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Sum anleggsmidler 67.000 539.000 853.000 1.286.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.615.000 4.743.000 2.946.000 2.950.000 2.261.000
Andre fordringer 800.000 979.000 712.000 201.000 188.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 403.000 317.000 54.000 132.000 69.000
Sum omløpsmidler 8.322.000 9.543.000 7.215.000 6.100.000 4.175.000
Sum eiendeler 8.389.000 10.082.000 8.068.000 7.386.000 4.240.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 1.495.000 561.000 -3.646.000 -6.084.000
Sum egenkapital 2.033.000 2.111.000 1.177.000 21.000 -3.378.000
Sum avsetninger til forpliktelser 117.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.655.000 3.113.000 3.208.000 3.249.000 3.412.000
Sum langsiktig gjeld 117.000 0 545.000 1.328.000 2.069.000
Leverandørgjeld 1.653.000 3.692.000 2.185.000 2.130.000 1.436.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 340.000 285.000 226.000 294.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 592.000 881.000 728.000 363.000 423.000
Sum kortsiktig gjeld 6.240.000 7.971.000 6.347.000 6.037.000 5.549.000
Sum gjeld og egenkapital 8.390.000 10.082.000 8.069.000 7.385.000 4.239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.082.000 1.572.000 868.000 63.000 -1.374.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.1 0.8
Soliditet 24.2 20.9 14.6 0.3 -79.7
Resultatgrad 4.8 4.6 3.8 5.1 3.7
Rentedekningsgrad 8.2 7 4.6 4.4 1.9
Gjeldsgrad 3.1 3.8 5.9 350.7 -2.3
Total kapitalrentabilitet 1 14.5 14.2 18.2 21.8
Signatur
30.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex